“Kolnasātā” vēl viena ekspozīcija un restaurēti muzeja krājuma priekšmeti

Šogad Franča Trasuna muzejā “Kolnasāta” ir aizvadīts aktīvs darba cēliens, kura rezultātus var redzēt ikviens muzeja apmeklētājs.

Muzeja teritorijā esošā klētiņa ir piedzīvojusi remontu – iepriekšējā gadā tika nomainīts skaidu jumta segums, bet šogad – veikta apakšējā vainaga vienas malas protezēšana, nomainītas grīdas sijas, izlīdzināta grīda. Pēc veiktajiem remontdarbiem muzeja klētiņas interjers piedzīvoja pārmaiņas. Lai to realizētu tika izveidota darba grupa, kuras uzdevums bija izstrādāt klētiņā izvietotās ekspozīcijas vīziju. Tika veikts pētnieciskais darbs, kura rezultāti ir skatāmi ekspozīcijā. Jaunās ekspozīcijas vajadzībām izgatavoja jaunus koka plauktus. Tagad klētiņā izvietota ekspozīcija “Pasaule mazā zemniekdēla acīm”, kas vēsta par zemnieka gada ritējumu, par to kādus darbarīkus 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā izmantoja zemnieki, lai apstrādātu zemi, uzturētu savu saimniecību un veiktu daudzus citus darbus. Tas ir stāsts, kā mazais zemnieku dēls Francis iepazina un izzināja pasauli, tas uz kā pamata veidojās viņa pirmie priekšstati, pirmās prasmes. Bērnībā redzētais un piedzīvotais vēlāk nostiprina Francī viņa pasaules uzskatu un zināmā mērā ietekmē viņa izvēli kļūt par katoļu priesteri un tajā pat laikā nekad neaizmirst savas saknes un visu dzīvi rūpēties par zemniekiem, kurus savā dzejā dēvēja par draugiem.

Papildus lietiskajiem muzeja krājuma priekšmetiem (piemēram, zirga aizjūga piederumiem, koka ecēšām, sētuvēm, grābekļiem, zirgvilkmes droškai, spriguļiem utt.) ekspozīcijā ir izmantots arī vizuālais materiāls – fotokopijas, kas raksturo konkrētā darbarīka reālo pielietojumu. Fotokopijās redzami Trasunu dzimtas pārstāvji savos īpašumos, veicot dažādus darbus.

Klētī apskatāmā zirgvilkmes droška pirms nonākšanas ekspozīcijā tika restaurēta. Šāda veida zirgvilkmes pārvietošanās rīkus turīgi latgaliešu zemnieki sāka izmantot 19. gadsimta beigās.

Vēl ekspozīcijā atrodami vairāki muzeja krājuma jaunieguvumi – koka arkls, ecēšas ar koka tapām, petrolejas kanna, amatnieka darbarīku kaste ar dažādiem cirvjiem un āmuriem. Šos priekšmetus savā laikā lietoja sakstagalietis Antons Vigups, bet  muzejam  tos dāvināja viņa meita Biruta Vigupa.

Darba grupā aktīvi darbojās un ekspozīcijas māksliniecisko noformējumu veica Latgales kultūrvēstures muzeja Mākslas nodaļas vadītāja Inese Dundure.

Muzejam šogad izdevās restaurēt vēl divus krājuma priekšmetus – apaļo koka galdiņu, kas tagad apmeklētājiem skatāms memoriālās mājas dzimtas telpā, kā arī greznu koka krēslu, kas savu vietu atradis memoriālās mājas vecajā galā pie galda, tā simboliski norādot saimnieka vietu pie tā. Krājuma priekšmetu restaurācijas darbus veica  Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas koka izstrādājumu dizaina un restaurācijas nodaļas vadītājs Andris Anspoks.

Laipni aicinām apskatīt muzeja jauninājumus! Strādājam “zaļajā režīmā”. Vēlama iepriekšēja muzeja apmeklējuma pieteikšana, zvanot 26248270 vai rakstot kolnasata@inbox.lv.

Inta Deksne, F. Trasuna muzeja “Kolnasāta” direktores p.i.