“Kas ir dažādība un kā to vadīt?” tika runāts sarunu skolas LAMPA nodarbībā

2021.gada 18.maijā notikušajā sarunu skolas LAMPA nodarbībā tika runāts par dažādību – kas tas ir, un kā to vadīt. Nodarbību vadīja Agnese Cimdina, Phd, padomniece Norvēģijas karalistes vēstniecībā Rīgā, sociālantropoloģe, sertificēta dažādības vadības eksperte un autore. Sarunu skola LAMPA ir praktisku nodarbību cikls, kuru laikā ikviens var gūt praktiskas iemaņas labākai saskarsmei ar līdzcilvēkiem.

Populisms, tukšas runas, narcisisms un pakāpšanās uz cita pleciem pēdējos gados ir kļuvušas par ierastām lietām. Mēs dzīvojam katrs savā sociālajā burbulī, tik dalītas informācijas un kategorisku viedokļu pasaulē, ka bieži vien vairs neprotam sarunāties – cieņpilni, argumentēti, uzklausot vienam otru un pieņemot, ka katram viedoklim ir tiesības pastāvēt, neatkarīgi no tā, vai tas sakrīt ar mūsējo. Sarunu skola LAMPA ir tieši par to – par cieņpilnas sarunu kultūras stiprināšanu, par argumentētu diskusiju, pretēju viedokļu uzklausīšanu, iedziļināšanos, domāšanu un analizēšanu.

Vai 50% sievietes ir dažādība? Organizāciju vadītāji arvien biežāk apsver dažādot savu darba spēku, jo ir dzirdējuši, ka dažādība ir būtiska uzņēmuma reputācijai, konkurētspējai un inovācijām. Dažādība un tās vadība tāpat kā ilgtspēja un tās mērķi pēdējo gadu laikā ir kļuvuši gan par integrētu uzņēmējdarbības sastāvdaļu, gan par modes kliedzienu un reputāciju spodrinošu saukli, kura būtība nereti paliek neizprasta un neīstenota.

Nodarbībā lektore sniedza ieskatu virknei jautājumu, kas palīdz labāk izprast ar dažādības vadību saistītos izaicinājumus un ieguvumus:

  • Kas īsti ir dažādības kompetence?
  • Ko darīt ar dažādību, kā to iekļaut un atraisīt?
  • Ar ko sākt, lai to vadītu?
  • Vai dažādības vadībai ir sakars ar ilgtspēju, inovācijām un konkurētspēju?
  • Vai dažādība un vienlīdzība ir antonīmi?
  • Kāpēc dažādības iniciatīvas mēdz but neefektīvas?
  • Kāpēc baidāmies, strādājot ar dažādību?
  • Kāpēc dažādība rada problēmas?
  • Un kāds Norvēģijai sakars ar dažādības vadību?

Liels paldies lektorei par interesanto un lietderīgo ieskatu dažādības vadībā un varam tikai piekrist Agneses Cimdiņas teiktajam, ka ieguvums no dažādības ir tad, kad tā tiek prasmīgi vadīta un tiek savienota ar iekļaujošu vidi, biznesa jautājumiem un inovācijām!

Nodarbības video un audio ieraksts pieejams LAMPAS Sarunu skolas interneta vietnē festivalslampa.lv/lv/sarunu-skola/nodarbibu-ieraksti

Informācijas avots: festivalslampa.lv