JSPA, kas administrē ES programmu Erasmus+ jaunatnes jomā, aicina jaunatnes organizācijas pieteikties mācībām

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA), kas administrē ES programmu Erasmus+ jaunatnes jomā, aicina gan jaunatnes organizācijas, gan organizācijas, kas veic starpsektoriālu sadarbību, piemēram, izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi (ieskaitot sociālos uzņēmumus), pašvaldības un to iestādes, kultūras iestādes u.c. pieteikties mācībām, lai vēlāk izstrādātu Sadarbības partnerības projekta pieteikumu.

Sadarbības partnerību mērķis ir sniegt iespēju dažādu jomu organizācijām paaugstināt savu kapacitāti darbībai starptautiskajā līmenī, attīstīt un stiprināt partnerorganizāciju sadarbības tīklus, uzlabot darba ar jaunatni kvalitāti.

Sadarbības partnerībām jaunatnes jomā projektu pieteikumus programmā Erasmus+ 2021. gadā varēs vēl iesniegt līdz 3. novembrim, projektu minimālā summa, kas var tikt pieprasīta, ir 100 000 eiro, savukārt maksimālā summa ir 400 000 eiro.

Plašāka informācija par sadarbības partnerības projektiem.

Lai sekmētu organizāciju zināšanas par programmu, atbalstītu idejas izstrādē un projekta pieteikuma sagatavošanā, sniegtu individuālus ieteikumus, JSPA 27. – 29. septembrī Siguldā organizē  mācības, kas būs praktiska projektu darbnīca organizāciju pārstāvjiem. Pieteikšanās mācībām līdz 16. septembrim, plašāka informācija par mācībām pieejama JSPA mājaslapā.

Mācības ir bezmaksas, tiks nodrošināta bezmaksas ēdināšana un naktsmītnes, bet ceļa izdevumi līdz norises vietai jāsedz pašiem.

Tāpat arī lūdzam pārsūtīt šo informāciju jums zināmajām organizācijām, kurām varētu interesēt šāda projekta realizācija un dalība mācībās.