Jauns šūšanas, adīšanas, aušanas un stikla liešanas aprīkojums ir iegādāts Latgales reģionā

Latgales plānošanas reģions turpina veikt amatniecības aprīkojuma modernizāciju, Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta LV-RU-018 “Amatniecība bez robežām” ietvaros, iegādājoties jaunas iekārtas un aprīkojumu, kas paredzētas Latgales amatniekiem viņu prasmju pilnveidošanai  un  jaunu tūrisma produktu radīšanai.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

2021.gada otrajā pusgadā veiksmīgi tika piegādāts jauns aušanas, šūšanas, adīšanas un stikla liešanas aprīkojums un iekārtas Latgales amatniekiem. Digitālās stelles TC2 no Norvēģu ražotāja Tronrud Engineering AS, ir paredzētas audējām Ludzas novadā, kas ir visvērtīgākais aprīkojums, kas tika iegādāts projekta laikā, jo šādas stelles ir vienīgās Latvijā.

 

 

Preiļu novada Aglonas pagastā un Riebiņu pagastā tika veikta šūšanas aprīkojuma (šujmašīnas, overloki, kniedējamā mašīna riņķu caurduršanai un cilpiņu uzstādīšanai) un adāmmašīnu piegāde.  Balvu novada Rugāju pagastam tika piegādāts adīšanas aprīkojums.

Līvānu novada Tautas lietišķās mākslas studijai “Dubna” tika piegādāts šūšanas aprīkojums, savukārt Līvānu stikla centram -jaunas stikla putēju pīpes un koka formas stikla liešanai.

Šī gada 27.decembrī atkārtoti tika izsludināts atklāts konkurss “Aprīkojuma iegāde amatniekiem” ( ID.Nr. LPR 2021/12) par aušanas aprīkojuma piegādi, ar pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz  2022.gada 24.janvārim. Sīkāka informācija par iepirkumu ir atrodama pēc linka: www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/68051

2022.gada pavasarī plānots piegādāt podniecības aprīkojumu Preiļu novadam, Krāslavas novadam un Līvānu novadam, atbilstoši pašvaldību pieprasījumam, par ko 2021.gada decembrī ir noslēgts līgums ar SIA “Keramserviss” par podniecības iekārtu iegādi.