Jauniešiem, jaunajiem uzņēmējiem un jaunienācējiem laukos iespējams piedalīties jauno uzņēmēju konkursā un apmācībās

Jaunieši, jaunie uzņēmēji un jaunienācēji laukos no 15. septembra, līdz pat 14. oktobrim aicināti pieteikties informatīvajai dienai par mācībām “Laukiem būt!”, kuras jau desmito gadu rīko Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC). Pirmā kopīgā mācību dalībnieku tikšanās un iepazīšanās visā Latvijā notiks vienlaikus – 15. oktobrī.

Mācības, kuras notiek 26 LLKC birojos visā Latvijā, ir lieliska iespēja īstenot ne vien savu biznesa ideju laukos, bet arī saprast, cik tā dzīvotspējīga. Tā ir arī iespēja rast komandu un sadarbības partnerus jaunu ideju īstenošanai. Mācībās var piedalīties visi interesenti vecumā no 18 līdz 40 gadiem, kuri savu ideju vēlas īstenot lauku reģionos.

Atbilstoši edpidemioloģiskajai situācijai valstī, mācības plānotas kā klātienē, tā neklātienē septiņu dienu garumā: 1 informatīvā/pieredzes apmaiņas diena; 5 mācību dienas (intensīvs mācību un praktisko nodarbību kurss 25 astronomisko stundu garumā); 1 noslēguma/prezentāciju diena.

Lai mācību dalībnieki cits citu labāk iepazītu, brīvāk komunicētu, veidojot arī jaunus kontaktus, LLKC biroji pirms pirmās mācību dienas rīkos pieredzes apmaiņas braucienus. Tie šajā jubilejas gadā plānoti pie iepriekšējo gadu mācību un/vai konkursa dalībniekiem un laureātiem.

Elīna Ozola, LLKC Lauku attīstības nodaļas vadītāja: “Pirms 10 gadiem Laukiem būt sākās ar divu dienu mācībām pāris reģionos. Ja man tagad prasītu, kuros, tad jāmeklē atskaites, jo no galvas vairs neatceros. Tomēr ir kaut kas, ko atceros ļoti spilgti – satikto cilvēku uzņēmība, enerģija, vēlme mācīties un attīstīt savas idejas. Tas tad arī bijis iemesls, kādēļ šogad varam teikt “jau desmito gadu”. Lai arī mainījusies mācību un paša konkursa norise, vēl arvien nemainās tā enerģija, kas virza “Laukiem būt!” dalībniekus mācīties un lekt iekšā savā uzņēmējdarbībā, dot iedvesmu citiem, meklēt sev atbilstošāko risinājumu. Ar līdzīgu enerģiju vienmēr ir nākuši arī šī projekta vadītāji un LLKC konsultanti reģionos – palīdzēt radīt, ieteikt, klausīties un pašiem arī mainīties. Šī enerģijas apmaiņa ir “Laukiem būt!” pamats, kur vienlīdz svarīgas ir abas puses – organizatori un dalībnieki – “Laukiem būt!” cilvēki.”

Lai pārliecinātos par savas idejas dzīvotspēju, piecu mācību dienu laikā jauniešiem būs iespēja satikt iedvesmojošus lektorus, izstrādāt savai idejai biznesa plānu, veikt finanšu aprēķinus. Varēs gūt arī izpratni, kā ģenerēt idejas, kas ir definēšana un attīstība, apgūt uzņēmējdarbības pamatus, tirgus analīzi, mārketingu un reklāmu, izvirzīt mērķus un tos sasniegt. Neatsverams šo mācību ieguvums, kā ik gadu norāda to dalībnieki, ir iegūtie kontakti un pārliecība par savām spējām veidot biznesu.

Izejot intensīvu 5 dienu mācību kursu, dalībnieki saņems sertifikātu, kas būs kā ceļazīme dalībai konkursā un cīņai par naudas balvām savas idejas īstenošanai. Konkurss notiks 2022. gada pirmajā ceturksnī.

Mērķis – atbalstīt gados jaunu cilvēku uzņēmējdarbības uzsākšanu lauku teritorijās, sniedzot iespēju iegūt ar uzņēmējdarbību saistītas zināšanas, apmeklējot intensīvu mācību kursu, un iespēju iegūt naudas balvu, ko var izmantot biznesa idejas īstenošanai, piedaloties jauno uzņēmēju konkursā.

Uzdevumi:

 • apmācīt jauniešus par ideju ģenerēšanu un analīzi, biznesa plāna veidošanu un projektu izstrādi;
 • palīdzēt jauniešiem īstenot savas idejas konsultāciju, teorētisku un praktisku nodarbību veidā;
 • veicināt jaunu uzņēmumu izveidi laukos, organizējot konkursu jaunajiem uzņēmējiem, un labākās idejas apbalvojot ar naudas balvām.

Ietver:

 • informatīvo/pieredzes apmaiņas dienu
 • “Laukiem būt!” 5 dienu mācības;
 • noslēguma/prezentāciju dienu;
 • individuālo sadarbību;
 • konkursu „Laukiem būt!”.

“LAUKIEM BŪT!” 5 DIENU MĀCĪBAS

Mācību mērķis ir attīstīt jauniešu, jauno uzņēmēju un jaunienācēju laukos zināšanas, pieredzi un kompetences, kas nepieciešamas savas uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstīšanai, veicinot lauku attīstību.
Mācību dalībnieki – jaunieši, jaunie uzņēmēji un jaunienācēji laukos vecumā no 18 līdz 40 gadiem, individuāli vai komandā:

 • ar esošu uzņēmējdarbības ideju;
 • kuri ir idejas meklējumos un vēlas iegūt praktiskas iemaņas biznesa plāna izstrādē;
 • iepriekšējo gadu mācību un konkursa dalībnieki.

Mācību ilgums – 25 astronomiskās stundas.
Pieteikšanās mācībām – informatīvās dienas laikā aizpilda mācību pieteikuma anketu.
Mācības norisinās LLKC birojos visā Latvijā. Sev tuvāko biroju meklē šeit – new.llkc.lv/lv/biroji
Pirmā kopīgā mācību dalībnieku tikšanās un iepazīšanās visā Latvijā notiks vienlaikus – 15. oktobrī.
Mācību saturs – tiek veltīts laiks dažādu ar uzņēmējdarbību saistītu tēmu apguvei, biznesa idejas pilnveidošanai un individuālo biznesa plānu/ideju aprakstu izstrādei.

Mācībās ietvertās tēmas:

 • Idejas ģenerēšana, definēšana un attīstība
 • Uzņēmējdarbības pamati
 • Aktuālie finansējuma piesaistīšanas instrumenti laukos
 • Resursi un grāmatvedība
 • Biznesa plāns (būtība, sastāvdaļas, veidošana)
 • Finanšu plānošana
 • Tirgus analīze
 • Mārketings un reklāma
 • Prezentēšanas prasmes
 • Uzņēmēju labā prakse
 • Un citas uzņēmējam un uzņēmējdarbībā nepieciešamas tēmas.

Mācību noslēgums – beidzot mācības, jābūt vienkāršotā veidā izstrādātam projekta idejas formas aprakstam vai biznesa idejas plānam, pēc kura prezentēšanas tiek saņemts sertifikāts, kurš dod iespēju dalībai konkursā “Laukiem būt!”.

INDIVIDUĀLĀ SADARBĪBA

Pēc mācībām mācību dalībniekiem ir iespēja saņemt individuālas konsultācijas.
Individuālās sadarbības mērķis ir radīt jauniešiem pilnvērtīgu atbalstu savu ideju īstenošanā un sniegt konsultācijas par uzņēmējdarbības uzsākšanu vai esoša uzņēmuma attīstības iespējām.
Individuālā sadarbība ietver:

 • konsultācijas par biznesa plāna izstrādi;
 • mentoringu biznesa idejas attīstīšanā;
 • iesaistīšanu citās LLKC/VLT/ZST/MKPC aktivitātēs (semināros, pieredzes braucienos utt.);
 • sadarbības veidošanu pēc mācību un konkursa noslēguma.

KONKURSS “LAUKIEM BŪT!”

Konkurss “Laukiem būt” paredzēts jauniešiem, jaunajiem uzņēmējiem un jaunienācējiem laukos vecumā no 18 līdz 40 gadiem, kuriem ir gatava uzņēmējdarbības ideja un tie vēlas to attīstīt un ieviest dzīvē tuvākajā laikā. Konkursā var startēt fiziskas personas vai reģistrēti uzņēmumi, vai saimnieciskās darbības veicēji, kuru apgrozījums nepārsniedz 2000 eiro un, kuru uzņēmējdarbības pieredze (attīstot biznesa plānā pieteikto ideju) nav ilgāka par 3 gadiem. Uzņēmējdarbības idejas īstenošanas vieta ir visa Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības – pilsētas, kurās ir vairāk nekā 15 000 iedzīvotāju.

Konkursa pieteikumu var iesniegt jaunietis, kurš piedalījies mācībās laikā no 2018. – 2021. gadam un ieguvis sertifikātu, bet līdz šim nav ieguvis naudas balvu konkursa finālā (1.-3.vieta).
Konkursa norise laikā no 2021. gada decembra līdz 2022. gada aprīlim (tiks precizēts)

RADĀS JAUTĀJUMS?

Raksti uz e-pastu laukiembut@llkc.lv vai arī sazinies ar sev tuvākā LLKC konsultāciju biroja atbildīgo kontaktpersonu.
Seko mums “Laukiem būt!” Facebook lapā www.facebook.com/Laukiembut!

KONTAKTPERSONAS BIROJOS LATGALĒ:

LLKC Balvu konsultāciju birojs – Arita Boka, 29471841, arita.boka@llkc.lv
LLKC Daugavpils konsultāciju birojs – Edīte Jermašonoka, 26235277, edite.jermasonoka@llkc.lv
LLKC Krāslavas konsultāciju birojs – Terēze Brazeviča, 28370906, tereze.brazevica@llkc.lv un Artūrs Pavļukevičs, 65681104, arturs.pavlukevics@llkc.lv
LLKC Ludzas konsultāciju birojs – Karīna Koroļonoka, 28632059, karina.korolonoka@llkc.lv
LLKC Preiļu konsultāciju birojs – Iveta Sondore, 26444373, iveta.sondore@llkc.lv
LLKC Rēzeknes konsultāciju birojs – Sanita Geduševa, 26524227, sanita.geduseva@llkc.lv

“Laukiem būt!” mācības un konkurss  tiek organizētas VLT aktivitātes “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros.

Avots: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs