Jaunieši aicināti iesaistīties projektā “Proti un dari”

Augšdaugavas novads aicina jauniešus vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri pašlaik nemācās un nestrādā oficiāli algotu darbu, iesaistīties projekta “Proti un dari” aktivitātēs, kas var kļūt par jauna ceļa sākumu karjeras attīstīšanā.
Tā ir iespēja atrast darbu, atgriezties izglītībā, iesaistīties nevalstiskās organizācijās un atrast savu vietu dzīvē!
Papildus informācija pieejama mājaslapā www.ilukste.lv., vai zvanot pa tālruni 65463398 (Tatjana).
Avots: ilukste.lv