Jaunatnes darba veicēji 23. septembrī pulcēsies uz tiešsaistes konferenci

Ceturtdien, 2021. gada 23. septembrī,  plkst. 10.00 tiešraidē norisināsies Izglītības un zinātnes ministrijas rīkota konference darba ar jaunatni veicējiem. Konference veltīta jaunajam jaunatnes politikas plānošanas periodam, un sniegs ieskatu galvenajās jaunatnes jomas prioritātēs nākamajiem 7 gadiem.

Konferencē aicināti piedalīties visi darbā ar jaunatni iesaistītie – pašvaldību lēmumu pieņēmēji, jaunatnes lietu speciālisti un jaunatnes darbinieki, jaunatnes organizāciju pārstāvji, jaunatnes jomas eksperti, jaunieši un citi interesenti. Konferenci tiešraidē varēs vērot Jaunatnes lietas un IZM  Facebook lapās.

Konferenci atklās izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece. Konferences pirmajā daļā, no plkst. 10.00 līdz 11.40, dažādu nozaru ministriju pārstāvji prezentēs savas nozares īstenotās politikas sasaisti ar jaunatnes politikas mērķiem un ieskicēs, kā viņu plānotie pasākumi sniedz ietekmi uz jauniešu mērķauditoriju un tiem, kuri ikdienā veic darbu ar jaunatni.

Savukārt konferences otrajā daļā, no plkst. 12.00 līdz 15.40, notiks četru sarunu cikls. Katra saruna tematiski veltīta vienam no politikas plānošanas dokumentos noteiktajiem rīcības virzieniem:

  • Darba ar jaunatni kvalitatīvas un ilgtspējīgas sistēmas izveide un attīstība;
  • Plašākas un aktīvākas jauniešu līdzdalības veicināšana;
  • Darba tirgum un patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu apguves veicināšana;
  • Jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanas veicināšana.

Katra saruna notiks kā atsevišķs tiešraides pasākums katrā stundā, sākot no plkst. 12.00 līdz 15.00. Sarunās piedalīsies dažādi eksperti, pašvaldību un jauniešu organizāciju pārstāvji. Dalībniekiem, kuri vēros konferenci tiešraidē, būs iespēja uzdot savus jautājumus ministriju pārstāvjiem, izmantojot interaktīvo rīku sli.do un komentēšanas iespēju pie Facebook tiešraides.