Jaunatklātais sociālais uzņēmums “Atbalsta mājas “Brīvupes” rada īpašu vietu Ziemeļlatgalē!

9.jūlijā Balvu novada Kubulu pagastā tika atklāta Atbalsta māja “Brīvupes”. Šī vieta paredzēta dažāda veida atbalsta pasākumiem ģimenēm ar bērniem, kur atbilstošā, klientam ērti pieejamā vidē, tiks nodrošināti kanisterapijas pakalpojumi, Montesori medicīniskās pedagoģijas nodarbības un citi rehabilitāciju un attīstību veicinoši pakalpojumi bērniem no dažādām sociālajām grupām.

Atklāšanas pasākumā Ingrīda Supe, sociālās uzņēmējdarbības pārstāve, SIA “Atbalsta māja “Brīvupes” valdes locekle, teica: “Šo brīnumaino brīdi es esmu izsapņojusi vai piedzīvojusi jau, es nezinu, varbūt simts reižu, ka te stāvu priekšā un saku cilvēkiem, ka te ir gatavs! Un tas ir noticis! Jūs visi esat piedalījušies šajā stāstā, kas saucās “Brīvupes”. Liekas, ka tas notika netīšām, bet beigās sanāca ļoti jaušami. “Kā atzīst I.Supe, tas sākās ar to, kad viņa strādāja ar suņiem  un saprata, ka kanisterapijas pakalpojumiem un  Montesori pedagoģijas nodarbībām priekš mūsu puses cilvēkiem vajag vietu. Un tā savas dzimtas mājās viņa atvērusi atbalsta māju: “Šobrīd es gribētu pateikt paldies šai vietai. Es gribu pateikt paldies, ka es šai vietai piederu, ka es dzīvoju tieši šeit, ka es dzīvoju Latgalē, Balvos, un, ka man nav gribējies aizbraukt projām, un par to, ka šādai vietai  ir jābūt šeit Balvos, lai arī tālu no centra. Es teikšu tā, ka mana pārliecība bija tāda, ka tā tam ir jābūt, un es esmu pateicīga augstākajam, pateicīga saviem senčiem, savai dzimtai, ka viņi uzbūvēja šo vietu, ka, šeit atbraucot, gribās sēdēt un nebraukt projām!”

Atbalsta mājas “Brīvupes” Atvēršanas svētkos piedalījās arī Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, kurš, uzrunājot klātesošos, izteica prieku būt pirmajam šādā pasākumā, stājoties amatā Balvu novada domē. “Maza daļiņa no iedrošinājuma radīt šo visu ir bijusi arī pašvaldība, bet liels novērtējums ir, kad uzņēmēji, cilvēks nebaidās riskēt. Ja tagad Ingrīdu palūgtu nostāties pie akas un padot roku, un tad jautātu jums, ko ir vieglāk – uzvilkt augša vai  pavilkt uz leju. Pavilkt uz leju ir daudz vieglāk, un, uzsākot jebkuru uzņēmējdarbību, jebko jaunu, ir daudz vairāk to, kas velk uz leju. Tev ir izcili paveicies ar to, ka šeit ir daļa no tiem cilvēkiem, kas tevi mēģinājuši vilkt uz augšu vai nu vismaz pastumt uz augšu, lai tu to izdari. Un šobrīd nāk prātā kāds stāsts. Bija sacensības, kad jākāpj ledus kalnā. Visi cīnās, kāpj, krīt atpakaļ, bet viens mērķtiecīgi virzās un virzās uz augšu. Apkārtējie kliedz – tur slidens, bīstami, nekāp, nedari! Bet viens mērķtiecīgi kāpa, kāpa un uzkāpa augšā. Visi jautāja: “Kā tev tas izdevās?” Izrādījās viņš ir kurls, nedzirdēja tos, kuri teica nemēģini, neriskē, neizdosies! Bet, Ingrīda, šai cilvēku vidū ir tie, kuri saka  – dari to!”

Pirms trīs gadiem ar konkursa pieteikumu „Kanisterapijas pakalpojumu sniegšana Ziemeļlatgales reģionā, veicinot bērnu un jauniešu attīstības un attīstošo aktivitāšu pieejamību dažādām sociālajām grupām”, Ingrīda Supe pieteica sevi Balvu novada pašvaldības konkursā “Esi uzņēmējs Balvu novadā” un saņēma pašvaldības finansējumu 1150,23 EUR. Ar šo pašvaldības finansiālo atbalstu tika iegādāts vēl viens suns kanisterapiju nodarbībām. Turpinot attīstīt un paplašināt sniegto pakalpojumu klāstu un izmantojot Eiropas finansiālo atbalstu, I.Supe ir izveidojusi Atbalsta māju “Brīvupes”.

I.Supe ar apmācītiem suņiem Doru un Sani sniedz terapeitiskus pakalpojumus Balvu un apkārtējos novados. Kanisterapija ir uz mērķi orientēta, strukturēta, plānota terapeitiska darbība, kura notiek saskaņā ar dzīvnieka klātbūtni ar mērķi uzlabot veselību. Pēc I. Supes stāstītā, viņai agrāk nav patikuši suņi, bet, kā saka, pietiek tikai kaut ko kategoriski dzīvē apgalvot, tā notiek pretējais. Tagad viņa nevar sevi iedomāties bez saviem mīļajiem suņiem. Kanisterapijas pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanā palīdz jau agrāk iegūtā pedagoga profesija, un nepārtraukti tiek papildinātas zināšanas un celta kvalifikācija, piemēram, apgūstot Montesori medicīnisko pedagoģiju.

Kopš 2018.gada Balvu novada pašvaldība organizē konkursu “Esi uzņēmējs Balvu novadā”, kura mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību Balvu novadā, sekmējot jaunu uzņēmumu veidošanos, darba vietu rašanos, preču un pakalpojumu noietu, prioritāri atbalstu sniedzot inovatīvām un sociāli atbildīgām idejām. Konkursa īstenošanai no Balvu novada pašvaldības kārtējā gada budžeta līdzekļiem tiek piešķirts grants, nosakot vienam konkursa pretendentam maksimāli pieejamo neatmaksājamo atbalsta summu ne vairāk kā 2 000,00 EUR. Granta pretendentam ir jānodrošina līdzfinansējums vismaz 5% apmērā no piešķirtās Granta summas. Grantu piešķir uzņēmuma reģistrācijas izmaksām, izejmateriālu iegādes izmaksām, iekārtu un inventāra iegādei un mārketinga izmaksām.

Informāciju sagatavoja:

Iluta Mežule
Balvu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību un IT nodaļas vadītāja

www.balvi.lv/aktualitates/23950-atklaj-atbalsta-majas-brivupes