Jaunajiem uzņēmējiem joprojām ir iespēja pretendēt uz kaskādes finansējumu

Kaskādes finansējums, pazīstams arī kā trešo pušu finansiālais atbalsts, ir Eiropas Komisijas (EK) mehānisms, kas atbalsta jaunu tehnoloģiju ieviešanu, jauno uzņēmumu un novatorisku nozaru veicināšanu. Finansējums vienkāršo administratīvās procedūras pieteikumu iesniedzējiem. Nacionālais kontakpunkts atgādina, ka joprojām ir iespējams izmantot kaskādes finansējumu vēl no iepriekšējā perioda.

Atbalsts ir paredzēts galvenokārt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un jaunuzņēmumiem, tādējādi ļaujot Eiropas Savienības finansētiem projektiem publicēt atklātus projektu konkursus. Finansējuma iespēja radīta, lai veicinātu apjomīgāku EK fondu darbību, atvieglojot uzņēmumu līdzdalību, jo tiem dalība Eiropas projektā nozīmē plašu dokumentu pārvaldību.

Finansējums mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un jaunuzņēmumiem

Jaunuzņēmumi un mazie un vidējie uzņēmumi var saņemt kaskādes finansējumu robežās no 50 000 eiro līdz 150 000 eiro. Vienlaikus uzņēmumiem ir iespēja dibināt attiecības un sadarboties ar citiem uzņēmumiem, kuri ir nozīmīgi nozarē un Eiropas līmenī, tehnoloģiju centriem un universitātēm. Lai piedalītos nav nepieciešama iepriekšēja garantija vai nodrošinājums. Novērtēšanas laiki, tāpat kā birokrātiskā un administratīvā pārvaldība, ir īsāki, un atskaišu iesniegšana ir vienkāršāka.

Kaskādes finansējums ir dotācijas, ko pārvalda un izmaksā atbalstītā Eiropas projekta saņēmēji. Tas nozīmē, ka lēmumi par finansējumu vairs nav Eiropas Komisijas, bet gan projektu vadītāju vai koordinatoru atbildība.

Lielākā daļa kaskādes dotāciju aptver digitālās jomas, īpaši rūpniecību 4.0. datus, iegultās sistēmas (embedded systems), kas tiek attiecinātas arī uz blokķēdēm un enerģijas taupīšanas tehnoloģijām. Finansējumu var piešķirt dažāda veida specifiskām darbībām, sākot ar pētījumiem, eksperimentiem, pilota projektiem, norisēm u.c. IKT tiek piemērotas dažādās vertikālās nozarēs, piemēram, rūpniecībā, enerģētikā, lielajos datos, loģistikā, vidē, veselībā, plašsaziņas līdzekļos, viedajās pilsētās u.c.

Pārskatot juridiskos aspektus, kaskādes finansējuma projektos intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz to, kas tiek izstrādāts katrā kaskādes finansētajā projektā, pieder kaskādes finansējuma dotācijas pretendentiem, nevis partneriem, kas rada kaskādes finansējuma konkursu.

Vairāk info: www.viaa.gov.lv/lv/jaunums/jaunajiem-uznemejiem-joprojam-ir-iespeja-pretendet-uz-kaskades-finansejumu

Kaskādes finansējuma projektu konkursi atrodami šeit.