Izveidots informatīvs materiāls “Pārcelšanās ceļvedis uz Latviju”

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir izveidojusi informatīvu materiālu “Pārcelšanās ceļvedis uz Latviju”, kurā ir apkopota būtiskākā informācija, kas jāņem vērā, plānojot strādāt un dzīvot Latvijā. Izstrādātais ceļvedis piedāvā ārvalstu investoriem, profesionāļiem un Latvijas diasporas pārstāvjiem ērti pārskatāmu informāciju par pārcelšanos uz Latviju, iespējām darba tirgū un integrāciju kultūrvidē.

Ceļvedis ir sastādīts angļu valodā un ar to var iepazīties platformā investinlatvia.org, sadaļā “For Investors – Moving to Latvia”. “InvestinLatvia.org” ir vietne, ar kuras starpniecību LIAA uzrunā ārvalstu investorus un informē par iespējām Latvijā.

Latvijas prioritāte investīciju piesaistes jomā šobrīd ir viedās specializācijas – IT, starptautiskie biznesa servisu centri, bioekonomika, viedā mobilitāte, biomedicīna, fotonika un viedie materiāli, tādēļ, veidojot ceļvedi, uzsvars likts uz šīm industrijām, kurās paredzēts piesaistīt investīcijas un augsti kvalificētus speciālistus, lai sekmētu tautsaimniecības izaugsmi.

“Latvija vienmēr ir bijusi zinošu cilvēku,  spilgtu personību zeme, kura spēj savienot ne tikai kultūru, mākslu, sportu, bet arī zinātni, inovācijas un biznesu starp dažādām valstīm un kontinetiem. Savu izcilību mēs spējam attīstīt tikai tad, ja esam atvērti jaunām idejām, kas rodas sadarbībā ar citiem talantiem. Šī iemesla dēļ esam izveidojuši “Pārcelšanās ceļvedi uz Latviju”, kuram ir jākļūst par prakstisku rokasgrāmatu ikvienam, kurš Latviju aplūko kā vietu, kur attīstīt savus talantus un sasniegt mērķus gan biznesā, gan inovāciju radīšanā, ” uzskata Ģirts Blumers, Investīciju projektu departamenta direktors.

Lai padarītu ceļvedi lasītājam viegli saprotamu, LIAA iekļāva informāciju, kura ir atainota vienkārša veidā un ļauj izprast veicamās darbības, kuras ir būtiski ņemt vērā, plānojot pārcelšanos uz Latviju. Ceļvedī tiek piedāvāti daudzi interesanti fakti par sadzīvi, kā arī noderīgas saites uz resursiem, kur meklēt papildus informāciju. Ceļveža ievadā ir publicēta Latvijas Valsts prezidenta Egila Levita uzruna, kurā prezidents aicina uzlūkot Latviju kā starptautiski atvērtu valsti ar dinamisku ekonomiku, inovatīviem uzņēmumiem un bagātu kultūras dzīvi.

Materiāls būs praktisks palīgrīks tiem, kuri domā par pārcelšanos uz Latviju, un katram ir savs stāsts un iemesli, lai pieņemtu šādu lēmumu.

Ar savu pārcelšanās stāstu dalās Amerikas tirdzniecības palātas Latvijā direktore Zinta Jansons: “Viens no labākajiem lēmumiem, ko jebkad esmu pieņēmusi, ir pārcelšanās uz dzīvi Latvijā. Latvija ir kļuvusi par modernu, radošu valsti ar bezgalīgām iespējām. Latvijā ir ērti sakārtota sadzīve. Pastāv labs balanss starp rosīgo pilsētas dzīvi un dabisko vidi ir bagāts kultūras un mākslas piedāvājums un aktīva biznesa vide. Tas sniedz plašas profesionālās izaugsmes iespējas.”

Stāstot par iemesliem, lai pārceltos uz Latviju, uzņēmuma “Cognizant Latvia” vadītājs Kims Leandersons uzsver: “Iesākumā mans plāns bija pārcelties uz Latviju uz sešiem mēnešiem īstermiņa projektam. Kad seši mēneši pagāja, es paliku nedaudz ilgāk un tā tas turpinājās. Tā nu es šeit esmu jau astoņus gadus. Kāpēc? Jo man šeit patīk, un šīs ir manas mājas. Ir grūti nosaukt vienu konkrētu iemeslu, kāpēc man patīk Latvija, jo tas ir vairāku iemeslu kopums, bet ļoti būtiski faktori ir cilvēki, daba un miers, kuru šeit rodu.”

Sagatavotais ceļvedis sastāv no trīs galvenajām daļām – “Pārcelšanās uz Latviju”, “Nodarbinātība un uzņēmējdarbība” un “Ikdienas dzīve Latvijā”. Pirmajā daļā pieejama informācija par vīzām un uzturēšanās atļaujām, kā arī praktiskiem jautājumiem, piemēram, kā atrast mājokli. Otrā sadaļa ļauj lasītājam uzzināt visu nepieciešamo par darba tirgu, kā arī uzņēmējdarbības vidi Latvijā. Trešā ceļveža sadaļa ir veltīta sadzīviskiem jautājumiem, apskatot tādas tēmas kā valoda, kultūra, sports, veselības aprūpe, izglītība, integrācija u.c.

Cilvēki, kuri pašreiz plāno pārcelšanos uz dzīvi Latvijā, novērtē, ka šāds ceļvedis ir izveidots: “Mēs ar dzīvesbiedri esam dzimuši un auguši Kanādā, bet plānojam pārcelties uz Latviju, saredzot plašākas biznesa iespējas. Ceļvedis mums ir ļoti noderīgs un sniedz plašu informāciju ne tikai par dzīvi un darbu Latvijā, bet arī to, kā praktiski organizēt pārcelšanos un kādi dokumenti nepieciešami. Īpaši noderīgi ir padomi, kas ir saistīti ar vīzas saņemšanu un uzņēmuma dibināšanu. Tāpat daudz laiku aiztaupīs ceļvedī piedāvātie dažādie resursi gan mājokļa atrašanai, gan citu jautājumu risināšanā,” stāsta Dainis Kalniņš no Kanādas.

Ceļvedi izstrādāja LIAA sadarbībā ar stratēģiskās komunikācijas aģentūru “ERDA” un satura mārketinga aģentūru “True Six”.

Aicinām apmeklēt investinlatvia.org, lai iepazītos ar “Pārcelšanās ceļvedi uz Latviju” un uzzinātu vairāk par aktualitātēm uzņēmējdarbības jomās Latvijā.

 

Informāciju sagatavoja:

Gundega Tupiņa

Vecākā investīciju projektu vadītāja

Investīciju projektu departaments

gundega.tupina@liaa.gov.lv