Izstrādāta rezolūcija priekšlikumu sniegšanai Latvijas un tās reģionu ilgtspējīgai attīstībai

Valsts pētījumu programmas projekta INTERFRAME-LV ietvaros ir izstrādāta rezolūcija, kuras mērķis ir sniegt priekšlikumus Latvijas un tās reģionu ilgtspējīgai attīstībai, balstoties uz digitalizācijas, ekonomikas dažādošanas un izglītības pasākumiem.

2021. gada 13. maijā notika Starptautiskā zinātniskā konference ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT 2021 ar mērķi – iepazīstināt sabiedrību, jaunos zinātniekus, doktorantus, sadarbības partnerus un zinātnes sabiedrību ar jaunākajiem pētījumiem un zinātniskajām atziņām. Konferencē attālināti piedalījās vairāk nekā 130 dalībnieki no 12 valstīm: Nīderlande, Baltkrievija, Lietuva, Igaunija, Latvija, Ukraina, Polija, Ungārija, Gruzija, Indija, Lielbritānija, Krievija. Konference bija organizēta kā atvērtā konference visiem ieinteresētajiem dalībniekiem, tai skaitā sabiedrībai, uzņēmējiem, politikas veidotājiem un pētniekiem. Konferences noslēgumā tika pieņemta REZOLŪCIJA.