Izstrādāta projekta Tour de Crafts kopējās vizuālās identitātes jeb stila grāmata

Latgales plānošanas reģiona administrētā projekta LLI-539 “Amatu prasmes tūrisma telpā” (Tour de Crafts) ietvaros ir izstrādāta projekta kopējās vizuālās identitātes jeb stila grāmata.

Ieskats projekta vizuālās identitātes stila grāmatā:

Zīmols manifestē ceļu, kas apvieno atšķirīgu tradicionālo amatu iepazīšanas pieredzi Baltijas un Latgales dabas un kultūrvides vienumā. Smalkie pavedieni atspoguļo daudzos Latgales amatniekus, to veikumu un devumu kultūras bagātināšanā. Pavedienu mezgliņi ataino amatnieku kopienas, kopīgās sanākšanas tirdziņos, sadarbību un jaunās, radošās paaudzes skološanu.

Spēcīgie simboli – plaukstošās koka lapas un sirds forma atklāj reģiona cilvēku atklātību, viesmīlību un mūsdienās tik reto un vienlaikus nesamāksloto saistību ar dabas ritmiem, enerģijām un seno meistaru atstāto mantojumu. Sirds siltums, labestība, sirsnīgums, augšana, ziedēšana, plaukšana – tas viss apvienojas sirdsveida ietvarā.

Elementu skaits saistās ar izplatītākajiem tautas meistaru materiāliem – koku, keramiku, stiklu, tekstilu un metālu. Šie materiāli apvieno galvenās stihijas – zemi, ūdeni, uguni, gaisu un visam pāri stāvošo mīlestību kā piekto vienumu. Zīmols tēlaini atspoguļo
sadarbību, dažādo jomu līdzāspastāvēšanu, amatniecības daudzveidību un aicinājumu iepazīt amatniecības un seno prasmju centrus Baltijā, tostarp, Latgalē.

Ar sīkāku informāciju par projektu var iepazīties šeit: lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/tour-de-crafts/#.YO1LYOgzZPY vai  latlit.eu/lli-539-tour-de-crafts/ .

Projekts LLI-539 “Amatu prasmes tūrisma telpā” (Tour de Crafts) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja:
LPR projekta vadītāja
Kristīne Smagare
tālr. 26461457, e-pasts: kristine.smagare@lpr.gov.lv