Izsludināts papildu konkurss mediju kapacitātes stiprināšanai, piegādes un apraides izmaksu segšanai

Sabiedrības integrācijas fonds izsludinājis papildu pieteikumu konkursu Mediju atbalsta fonda programmā “Atbalsts medijiem kapacitātes stiprināšanai un abonēto drukāto mediju piegādes izmaksu un elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio programmu apraides izmaksu segšanai”. Programmas ietvaros tiks piešķirts finansējums medijiem 867 000 EUR apmērā.  

Konkursā  atbalsts drukāto mediju piegādes izmaksu segšanai paredzēts finansējums 155 00 EUR apmērā, elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio programmu apraides izmaksu segšanai – 89 000 EUR, atbalsts kapacitātes stiprināšanai elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem – 483 000 EUR, atbalsts kapacitātes stiprināšanai drukātajiem un digitālajā vidē strādājošiem medijiem – 141 000 EUR. Lai sniegtu pēc iespējas mērķētāku atbalstu Latvijas medijiem, īpaši izdalīts finansējums nacionālā, reģionālā un vietējā mēroga medijiem.

“Apzinoties mediju nozīmīgo lomu it īpaši ārkārtējās situācijas laikā, kad iedzīvotājiem operatīvi nepieciešams iegūt jaunāko informāciju par Covid-19 izplatību un vakcinēšanās iespējām, kā arī saņemt pārbaudītu un faktos balstītu informāciju cīņā ar dezinformāciju, finansējuma ietvaros radām iespēju atklāta konkursa kārtībā piešķirt papildu atbalstu apraides un piegāžu izmaksām, mediju uzņēmumu kapacitātes stiprināšanai, tā sniedzot maksimālu atbalstu nozarei,” stāsta Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Pieteikumus pēc atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtēs komisija, kura sastāv no četriem augstskolu pārstāvjiem, tai skaitā no reģionālajām augstskolām, kurās ir komunikācijas vai mediju programmas, viena mediju jomas nevalstiskās organizācijas, kuras darbība ir vērsta uz žurnālistikas kvalitātes un mediju ētiskuma veicināšanu, pārstāvja kā arī četriem valsts pārvaldes institūciju pārstāvjiem, no kuriem divi ir Kultūras ministrijas deleģēti pārstāvji, viens Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes deleģēts pārstāvis un viens Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvis, kurš vada vērtēšanas komisijas darbu, bet vērtēšanā un balsošanā nepiedalās.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021.gada 12.novembra plkst.15.00. Ar plašāku informāciju, kā arī konkursa nolikumu, pieteikuma un budžeta veidlapu iespējams iepazīties www.sif.gov.lv sadaļā “Projektu konkursi“.