Izsludināta Latgales kultūras programma 2021

Foto: folkloras dziesmu un deju kopa “Svātra”

Latgales reģiona attīstības aģentūra (LRAA) izsludina Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Atbalsts kultūras programmām reģionos” atklātu projektu konkursu “Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Latgales kultūras programma 2021”.

Konkursa mērķis ir veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai Latgales reģionā, finansiāli atbalstot nozīmīgus kultūras projektus, kas veicina Latgales kultūrvides, vērtību un tradīciju saglabāšanu un attīstību.

Projektu pieteikumus, saskaņā ar konkursa nolikumu, var iesniegt elektroniska dokumenta formā vai papīra formā. Projektu pieteikumi elektroniska dokumenta formā (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu), jānosūta LRAA, uz e-pasta adresi kultura@latgale.lv, līdz 2021.gada 30. martam, plkst. 23:59. Projektu pieteikumi papīra formā  jānosūta pa pastu (ar noteikumu, ka pasta zīmogs ir ne vēlāk kā 30.03.2021.) uz adresi – Latgales reģiona attīstības aģentūra, Saules iela 15, Daugavpils, LV-5401.

Projektu ieviešanas laiks ir no 2021.gada 3. maija līdz 2021.gada 15. decembrim.

Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Atbalsts kultūras programmām reģionos” projektu konkursa “Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Latgales kultūras programma 2021” nolikums un pieteikuma veidlapa pieejami: visitlatgale.com.

Informatīvais seminārs par projektu konkursu notiks 17. martā plkst.10:30, Zoom platformā: saite

LKP nolikums 2021 

LKP pieteikuma veidlapa 2021 

Uzziņas par projektu konkursu var saņemt Latgales reģiona attīstības aģentūrā, tālr. 65420257.