Ieviesīs papildu atbalstu uzņēmumiem, kas nodarbina bezdarbniekus ar invaliditāti un sociālajiem uzņēmumiem

2021.gada 6.jūlijā  Ministru kabinets atbalstīja Labklājības ministrijas (LM) rosinājumu ieviest papildu atbalstu uzņēmumiem, kas nodarbina bezdarbniekus ar invaliditāti un bezdarbniekus ar garīga rakstura traucējumiem.

Atbalstu plānots izmaksāt vienreizējas darba algas dotācijas veidā, kā arī pagarināt atbalstu (par 6 mēnešiem) sociālo uzņēmumu ekosistēmai, lai to stiprinātu un mazinātu sabiedrības veselības krīzes negatīvo ietekmi.

Kompensāciju plānots noteikt vienādu ar šim nodarbinātajam aprēķināto un izmaksāto mēnešalgu par pirmo pilno kalendāro nodarbinātības mēnesi, un tās apmērs nepārsniegs 100 procentus no personas vidējās darba algas attiecīgajā profesijā.

Atbalsta mērķis ir motivēt sociālos uzņēmumus sabiedrības veselības krīzes un pēckrīzes apstākļos pieņemt darbā šīs grupas bezdarbniekus, kā rezultātā minētais atbalsts palīdzēs labāk integrēt viņus darba tirgū.

Šobrīd sociālajiem uzņēmumiem par katru nodarbināto ar invaliditāti un ar garīga rakstura traucējumiem tiek kompensēta VSAOI darba devēja daļa – par izmaksāto atlīdzību, kas nepārsniedz vidējo algu attiecīgajā profesijā. Atbilstoši aktuālajiem datiem reģistrētajos sociālajiem uzņēmumos kopējais nodarbināto personu (t.sk. bezdarbnieku) šādu personu skaits, par kurām varētu tikt izmaksātas VSAOI darba devēja daļas kompensācijas, indikatīvi sasniegtu 92.

Savukārt, paredzot papildu atbalstu vienreizējās kompensācijas formā, ja nodarbinātā persona ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem pirms darba attiecību uzsākšanas ir bijusi reģistrēta NVA bezdarbnieka statusā, šādu nodarbināto personu skaits indikatīvi varētu sasniegt 33.

Lai atbalstītu sociālos uzņēmumus, kuri nodarbina personas ar invaliditāti un personas ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī saglabātu izveidoto sociālo uzņēmumu ekosistēmu un nodrošinātu finanšu atbalstu (granta veidā), nepieciešams piesaistīt papildu finansējumu 2 500 000 eiro apmērā atbalsta turpināšanai.

Finansējuma apmērs aprēķināts, balstoties uz grantu pieteikumu plūsmu un “Altum” kapacitāti grantu pieteikumu izvērtēšanā.

Minētais finansējums ļautu papildus atbalstīt 30 sociālo uzņēmumu biznesa plānus (pieņemot, ka vidējais granta apmērs paliek nemainīgs, kāds tas bija laikā kopš pēdējo granta maksimālā apmēra grozījumu veikšanas – 66 667 eiro) un 5 sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju iesniegtos biznesa plānus (ņemot vērā maksimālo pieejamo granta apmēru – 50 000 eiro), skaidro LM.

Noteikumu projekti stāsies spēkā indikatīvi 2021. gada 2. ceturksnī.

Avots: Delfi.lv www.delfi.lv/bizness/budzets_un_nodokli/ieviesis-papildu-atbalstu-uznemumiem-kas-nodarbina-bezdarbniekus-ar-invaliditati-un-socialajiem-uznemumiem.d?id=53361455