Ievēlēta jauna Latgales plānošanas reģiona vadība

Pirmdien, 2021.gada 9. augustā Krāslavas novada viesu namā “Lejasmalas” notika jaunievēlētā Latgales plānošanas reģiona pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulce un LPR Attīstības padomes sēde, kurā piedalījās  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs (VARAM) Artūrs Toms Plešs un citi ministirijas un Latgales plānošanas reģiona administrācijas pārstāvji.
Būtiskākais sēdes jautājums bija LPRAP priekšsēdētāja un viņa vietnieka vēlēšanas. Sanāksmes laikā tās delegātiem balsojot par LPRAP priekšsēdētāju tika ievēlētas Balvu novada pašvaldības priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs*.
Padomes locekļiem vienojoties, tika izvirzīti un ievēlēti divi vietnieki. Šos pienākumus turpmāk pildīs Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks un Rēzeknes valstspilsētas priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs.
Sēdēs turpinājumā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs uzrunāja Latgales pašvaldību vadītājus un informēja par dažādiem izstrādātiem specifiskiem atbalsta instrumentiem, kas pieejami jau šobrīd gan Latgales pašvaldībām, gan jaunajiem uzņēmējiem. Artūrs Toms Plešs savā prezentācijā informēja pašvaldību līderus par nākamo plānošanas periodu, kura laikā pieejamais atbalsts būs pieejams vēl lielākā apjomā, tāpēc ministrs mudināja pašvaldības aktīvi iesaistīties līdzekļu piesaistē izmantojot piedāvātās iespējas. 
Latgales plānošanas reģiona administrācija pateicas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai par atbalstu un cer uz ražīgu sadarbību nākotnē!
*SERGEJS MAKSIMOVS, Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs. Iegūts profesionālais maģistra grāds sabiedrības pārvaldē Daugavpils Universitātē un bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā Informācijas sistēmas menedžmenta augstskolā. 18 gadu pieredze pašvaldības darbā, kopš 2009. gada trīs sasaukumus ir vadījis Viļakas novada domi. Pirms tam bijis Šķilbēnu pagasta padomes priekšsēdētājs. No 2005. gada ir Latvijas Pašvaldību savienības reģionālās attīstības un sadarbības komitejas loceklis un no 2014. gada Eiropas Savienības Reģionu komitejas loceklis.