Iedzīvotājus aicina noteikt 2020. gada nozīmīgāko notikumu kultūrā Līvānu novadā

Kaut arī 2020.gadā kultūras dzīvē COVID-19 izplatības ierobežošanas pasākumi ievies būtiskas izmaiņas, tomēr gada griezumā bija gana daudz nozīmīgu pasākumu. Līvānu novada pašvaldība veic aptauju ar mērķi noskaidrot iedzīvotāju viedokli par nozīmīgāko notikumu kultūrā Līvānu novadā 2020.gadā.

Aptauja tiek veikta saskaņā ar noteikumiem „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību”, kas nosaka, ka Gada notikums kultūrā aizvadītajā gadā tiek noteikts iedzīvotāju balsojumā elektroniski Līvānu novada domes oficiālajā mājaslapā www.livani.lv. Aptauja ir anonīma un notiek no 2020. gada 7.janvāra līdz 24.janvārim. 

Aizpildiet aptaujas anketu: www.visidati.lv