Finansiāli atbalstīs diasporas un Latvijas bērnu kopīgas nometnes

Vismaz piecas dienas, kurās diasporas un Latvijas bērni sapazīstas, kopā mācās, vērtīgi pavada laiku un uzzina daudz interesanta par Latviju. Šāda veida nometņu rīkošanai 2022.gadā Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) konkursa kārtībā sadalīs vairāk nekā 140 00o eiro. Pirmoreiz var pieteikties arī organizācijas diasporā, kuras nometnes rīkotu savā mītnes zemē.

Nometnēm jābūt bērniem vecumā no 6 līdz 18 gadiem. Latvijā rīkoto pasākumu organizatoriem jāņem vērā, ka vismaz pusei dalībnieku jābūt no diasporas. Tikmēr ārzemēs rīkotajām nometnēm nav obligātas prasības piesaistīt bērnus no Latvijas. Šajos pieteikumos vairāk tiks vērtēta saturiskā atbilstība mērķim – vairot zināšanas par Latviju un stiprināt saiknes ar to, Latviesi.com noskaidroja Sabiedrības integrācijas fondā.

SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce vērtē, ka diasporas nometnes ir lielisks veids, kā neformālā veidā stiprināt diasporas bērnu un jauniešu saikni ar Latviju, iegūt jaunus draugus un zināšanas par Latviju, tās dabu, kultūru, vēsturi un valodu, tā palielinot remigrācijas iespēju tām ģimenēm, kas labprāt atgrieztos.

Konkursā tiks atbalstītas nometnes, kurās iecerētas izglītojošas aktivitātes par latviešu kultūru, vēsturi un valodu, radošās darbnīcas, zinātniski pētnieciskās aktivitātes, diskusijas, forumi, debašu klubi, konkursi, viktorīnas, akcijas, kultūras un sporta aktivitātes, pārgājieni un ekskursijas un citas mērķim atbilstošas aktivitātes, norāda SIF pārstāve Zane Jēkabsone.

Viena gada laikā gan diasporas, gan Latvijas bērni var piedalīties ne vairāk kā vienā programmas finansētā nometnē. Nometņu norises ilgums vismaz ir piecas dienas.

Vienam projektu pieteikumam pieejamais maksimālais finansējums ir 14 000 eiro. Programmas finansējums var veidot 100% no nometnes izmaksām. Ja ar 14 000 būs par maz, rīkotājam ļauts piesaistīt papildu finansējumu no citiem finanšu avotiem, piemēram, pašvaldības, ziedojumiem, juridiskām vai privātpersonām, vai arī piesaistīts brīvprātīgo darbu. Dalības maksu no dalībniekiem iekasēt gan nebūs ļauts.

Projektu pieteikumus vērtēs komisija, kurā ir Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Ārlietu ministrijas, Nevalstisko organizāciju, Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes un Diasporas konsultatīvās padomes pārstāvji.

Komisijas sastāvā arī ir SIF sekretariāta pārstāvis, kurš vada vērtēšanas komisijas darbu, bet kvalitātes kritēriju vērtēšanā un balsošanā nepiedalās. Projektu pieteikumu vērtēšanai var tikt piesaistīti atklātā konkursā atlasīti neatkarīgi eksperti.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 8.oktobris, plkst.12 pēc Latvijas laika. Konkursa nolikums, kā arī pieteikuma un budžeta veidlapas atrodamas SIF mājaslapā.