Eksperti diskutē par Latgales reģiona ekonomiskajiem izaicinājumiem

Sestdien, 4. decembrī, notika vērienīgs tiešsaistes pasākums “CEĻĀ UZ LATGOLYS KONGRESU – EKONOMISKIE IZAICINĀJUMI”, ko organizēja Latgaliešu kultūras biedrība sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru. Tas ir trešais seminārs, gatavojoties Latgolys kongresam (2022. gada 27. – 29. aprīlis), kas tika veltīts Latgales ekonomiskās telpas raksturojumam. Eksperti eksporta, uzņēmējdarbības, tūrisma un augstākās izglītības jautājumos piedalījās  četrās paneļdiskusijās: “Latgales ekonomiskās telpas pievienotā vērtība un eksports”, “Uzņēmējdarbības darbības riski un iespējas Latgalē”, “Tūrisms kā Latgales ekonomikas augšupejas nozare”, “Augstākās izglītības pievienotā vērtība Latgales reģionā”.

Latgales plānošanas reģionu (turpmāk LPR) pasākumā pārstāvēja Latgales Speciālās ekonomiskās zonas uzraudzības komisijas priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis. Diskusijas “Latgales ekonomiskās telpas pievienotā vērtība un eksports” laikā J. Lāčplēsis sniedza visaptverošu informāciju par reģiona redzējumu, atbalstu uzņēmumiem ar augstu pievienoto vērtību un savu skatījumu uz eksporta potenciālu Latgalē.

LPR pateicas pasākuma organizatoriem, Latgaliešu kultūras biedrībai un Latvijas Nacionālajam kultūras centram, ka arī diskusijas vadītājai Sandrai Ežmalei,  par iespēju apspriest reģionam aktuālus jautājumus, piedāvājot savu skatījumu, risinājumus, un sniegt šo informāciju plašai auditorijai pateicoties Daugavpils Universitātes rīkotai translācijai tiešsaistē.

Semināra ierakstu var skatīties šeit (www.youtube.com/watch?v=8RrS8Z-C_MA).

Informāciju sagatavoja LPR Latgales uzņēmējdarbības centrs.