Eksāmeni 9. klasēm ir atcelti – plānoti diagnosticējošie darbi

Ārkārtas situācija ievieš savas korektīvas šī mācību gada noslēgumā – tāpat kā pērn, 9. klašu skolēni nekārtos centralizētos eksāmenus, tikai rakstīs diagnosticējošos darbus. Tanī pat laikā mazākumtautību pamatskolu absolventiem būs iespēja kārtot valsts valodas eksāmenu (no 19. līdz 20. maijam, lai iegūtu sertifikātu par latviešu valodas zināšanām). Eksāmeni 12.klasēm nav atcelti, bet skaidrības par to, vai tie notiks klātienē, joprojām nav.

Diagnosticējošie darbi 9. klasēm paredzēti laika posmā no 13. līdz 29. aprīlim – tie neietekmēs semestra un gada gala vērtējumu, bet ir nepieciešami, lai pārbaudītu zināšanas un izglītības procesa efektivitāti attālināto mācību apstākļos, kā arī lai palīdzētu izvēlēties mācību virzienu vidusskolā.

Plānotie diagnosticējošo darbu norises laiki, kas pēc apstiprināšanas Ministru kabinetā tiks iekļauti 2020./2021. mācību gada noslēgumu pārbaudījumu grafikā:

  • Latviešu valoda (mācībvaloda) – 27.aprīlis.
  • Latviešu valoda mazākumtautību izglītības programmās – 27.aprīlis.
  • Matemātika – 29. aprīlis.

Pēc izglītības iestādes izvēles:

  • Svešvaloda (angļu, vācu, franču, krievu v. pēc skolēnu izvēles)
  • 3.aprīlis Latvijas vēsture
  • 15.aprīlis Dabaszinības (fizika, ķīmija, ģeogrāfija, bioloģija)
  • 20.aprīlis Mācībvaloda (krievu, poļu) – 22.aprīlis

1.-11. klasēm šis mācību gads beigsies 31.maijā, savukārt sertifikātus par pamatizglītību Valsts izglītības satura centrs izsniegs 11.jūnijā. Daugavpils Izglītības pārvaldes speciālisti cer, ka vidusskolu absolventiem būs iespēja kārtot eksāmenus latviešu valodā, matemātikā, svešvalodā un citos priekšmetos klātienē, savās izglītības iestādēs. Tam jau ir paredzēts atvēlēt telpas, kuru platība ir vismaz 3 kv.m. uz vienu personu, tomēr galavārds būs valdībai.

Sākot ar šo nedēļu, atsevišķās Latvijas pašvaldībās sāksies formālās un neformālās brīvdabas izglītības nodarbības grupās līdz 20 skolēniem. Tas ir iespējams tajos novados un pilsētās, kur koronavīrusa kumulatīvā saslimšana 14 dienu laikā nepārsniedz 250 gadījumu uz 100 000 iedzīvotāju. Daugavpilī pašreizējo Codiv-19 rādītāju dēļ tas vēl nav iespējams, taču šis mācību formāts nav jauns – skolotāji varēs organizēt šādas stundas, tiklīdz to atļaus apstākļi.