Eiropas Parlaments apstiprina digitālā Covid-19 sertifikāta ieviešanu

Eiropas Parlamenta deputāti trešdien apstiprināja Eiropas Savienības digitālā Covid sertifikāta ieviešanu, lai atjaunotu tūrismu un veicinātu Eiropas ekonomikas atveseļošanos.

Jaunā sertifikāta noteikumus EP apstiprināja ar 546 balsīm par, 93 pret un 51 atturoties (noteikumi ES pilsoņiem) un ar 553 par, 91 pret un 41 atturoties (noteikumi trešo valstu valstspiederīgajiem).

Digitālā vai papīra formātā

Sertifikātu izsniegs valsts iestādes, tas būs bez maksas un pieejams papīra vai digitālā formātā (ar QR kodu). Dokuments apliecinās, ka persona ir vakcinēta pret Covid-19, tai nesen ir negatīvs testa rezultāts vai arī, ka tā ir atveseļojusies pēc infekcijas. Praksē tie būs trīs atšķirīgi sertifikāti. Tie būs savietojami un verificējami visā Eiropas Savienībā, īpaši noteikumi novērsīs arī krāpšanu un viltošanu.

Sistēmu ieviesīs no 2021. gada 1. jūlija, un tā darbosies 12 mēnešus. Sertifikāts nebūs brīvas pārvietošanās priekšnosacījums, un tas netiks uzskatīts par ceļošanas dokumentu.

Likumdevēju sarunās EP deputāti panāca vienošanos, ka ES valstis nedrīkstēs noteikt papildu ceļošanas ierobežojumus sertifikātu īpašniekiem, piemēram, karantīnu, pašizolāciju vai testēšanu, ja vien tas nebūs nepieciešami un samērīgi sabiedrības veselības aizsardzībai.

Lemjot par labu papildu ierobežojumiem, būs jāņem vērā zinātniskie pierādījumi, “ieskaitot epidemioloģiskos datus, ko publicējis Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs”. Par pasākumiem citām dalībvalstīm un EK būs jāpaziņo 48 stundas iepriekš, un sabiedrībai par to būtu jāuzzina 24 stundas iepriekš.

Covid-19 testiem jābūt viegli pieejamiem

ES valstis tiek mudinātas nodrošināt, ka testēšana ir viegli pieejama un par samērīgu cenu. Pēc EP pieprasījuma Eiropas Komisija apsolīja piesaistīt € 100 miljonus no Ārkārtas atbalsta instrumenta, lai dalībvalstis varētu iegādāties testus un sākt izsniegt digitālos Covid testa sertifikātus.

Visām ES dalībvalstīm būs jāatzīst vakcinācijas sertifikāti, kas izsniegti citā dalībvalstī, attiecībā uz vakcīnām, ko atļāvusi Eiropas Zāļu aģentūra.

Dalībvalstu ziņā būs izlemt, vai tās atzīst arī vakcīnas, kas atļautas saskaņā ar nacionālajām autorizācijas procedūrām, vai vakcīnas, kuras ārkārtas lietošanai ir uzskaitījusi Pasaules Veselības organizācija (PVO).

Veicinās drošu ceļošanu

Visi personas dati būs jāapstrādā saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu. Sertifikāti tiks pārbaudīti bezsaistē, un personas dati netiks saglabāti.

“Parlaments šodien ir nobalsojis par to, lai atjaunotu brīvu pārvietošanos un pilnībā funkcionējošu Šengenas zonu, kamēr mēs turpinām cīnīties ar šo pandēmiju. ES digitālais Covid sertifikāts darbosies no 1. jūlija, un tas šovasar nodrošinās drošu un saskaņotu ceļošanu,” vēsta EP Pilsoņu brīvību komitejas priekšsēdētājs Huans Fernando Lopezs Agilars.

“ES dalībvalstis tiek aicinātas atturēties no turpmāku ierobežojumu noteikšanas, ja vien tas nav absolūti nepieciešams, un esmu gandarīts, ka dažas dalībvalstis jau ir sākušas sertifikāta izsniegšanu.”

KONTEKSTS:

Maija vidū ES dalībvalstis un Eiropas Parlaments panāca vienošanos par to, digitālais Covid-19 sertifikāts sāks darboties no 1. jūlija. Tas apliecinās, ka īpašnieks ir vai nu vakcinēts, vai izslimojis Covid-19, vai arī tikko veicis Covid-19 testu.

Latvijā Covid-19 sertifikātus uzsāka lietot 1.jūnijā. Covid-19 sertifikātus iedzīvotāji var izveidot tīmekļvietnē “covid19sertifikats.lv“, pieslēdzoties ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem. Izveidoto sertifikātu ieteicams saglabāt savā viedierīcē vai drukāt papīra formātā.

Iedzīvotājiem, kuri nelieto internetu, vai nevar autentificēties tīmekļvietnē, sertifikāta saņemšanai no 2021. gada 15. jūnija ir jāvēršas kādā no valsts un pašvaldību vienotajiem klientu apkalpošanas centriem.