Digitālās prasmes – konkurētspējīgas priekšrocības šodien un nākotnē!

Mūsdienās ikvienam ir nepieciešamas digitālās kompetences, jo digitālās iespējas rada neierobežotu potenciālu attīstīt savu konkurētspēju.
Tiešraides vebinārā “Digitālās prasmes – konkurētspējīgas priekšrocības šodien un nākotnē!”, ko 11.06.2021. ZOOM platformā rīkoja META Advisory Latvija sadarbībā ar EK pārstāvniecību Latvijā, tika runāts par  digitālajām prasmēm Latvijā.
META ir vadības konsultāciju, sabiedrisko attiecību un regulējošās politikas padomnieku uzņēmums, kas apvieno pieredzi no dažādiem ekonomikas sektoriem un stratēģisku pieeju klientu biznesa mērķu sasniegšanai. Sadarbībā ar EK pārstāvniecību Latvijā tiek rīkots vebināru cikls “Digitālā transformācija”.
Šī vebināra cikla posmā uzstājās Izglītības un Zinātnes Ministrijas Valsts sekretārs Jānis Volberts, akcentējot digitālo prasmju attīstībā plānotās investīcijas un reformas, savukārt Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas valdes priekšsēdētājs Toms Grīnfelds analizēja digitalizācijas procesus mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības jomā.
Rīgas Biznesa skolas Direktora Vietnieks, Bakalaura programmu direktors un Līderības pasniedzējs Claudio Rivera detalizēti analizēja digitālajā laikmetā nepieciešamās prasmes gan no skolēnu/studentu pozīcijām, gan no darba meklētāju un potenciālo darba devēju puses.
Vebināra turpinājumā Anna Gruzinska, Komercizglītības centra Mārketinga vadītāja, referēja par uzņēmuma vadītājam nepieciešamajām prasmēm, kas vienmēr ir atslēga uz gudru uzņēmuma digitalizāciju.
Savukārt vebināra noslēgumā secinājumus un analizētās tēmas apkopoja Daugavpils Universitātes studiju prorektore, Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķe, prof., Dr. philol. Maija Burima. Vebināru moderators: Armands Gūtmanis, META Advisory Latvija direktors.
Paldies referentiem par interesanto viedokļu izklāstu!
Papildus informāciju iespējams atrast: www.facebook.com/metaadvisory/