DI Latgalē. Projekta stāsti. Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs Balvos


Latgales plānošanas reģions (LPR) kopā ar sadarbības partneriem pašvaldībās turpina projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI projekts)” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) realizāciju, kura ietvaros DI mērķgrupas saņem sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus (SBSP). Īstenojot LPR DI plānu, Latgales pašvaldībās tiek veidota SBSP infrastruktūra. Pirmdien, 26.aprīlī, svinīgi tika atklāts Balvu novada pašvaldības Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs. Kopā ar centra vadītāju Ilutu Bērzišu ieskatījāmies izremontētajās telpās.

Centrā ir nodrošināta vides pieejamība personām ar kustību traucējumiem. Telpu aprīkojums izvēlēts tāds, lai klienti varētu justies brīvi un ērti, paredzētas darba, atpūtas un virtuves zonas. Centra “brīnumu” telpa ir multisensorā istaba, kura aprīkota ar relaksējošo muzikālo ūdens gultu, gaismas, skaņas un aroma efektiem, masāžas krēslu. Šajā centrā kopumā tiks sniegti pieci pakalpojumi:

  • Dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT);
  • sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar FT
  • Dienas aprūpes centra pakalpojums cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT);
  • specializēto darbnīcu pakalpojums cilvēkiem ar GRT, kur tiek piedāvātas kokapstrādes un rokdarbu darbnīcas;
  • grupu dzīvokļa pakalpojums cilvēkiem ar GRT.

Centrs ir izveidots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros, Balvu novada pašvaldībai īstenojot projektu “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Balvu novadā”, Nr.9.3.1.1/18/I/010. Šī projekta ietvaros tika izremontētas un pielāgotas telpas Balvos, Liepu ielā 2 un Vidzemes ielā 2b, kurās izveidots Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 645 075,02, no kurām ERAF un Valsts budžeta dotācija – EUR 545 373,89.

Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs ir gatavs uzņemt klientus. Par pakalpojumu saņemšanu lūdzam sazināties ar Sociālo pakalpojumu nodaļu pa tālruni: 64521189, 26194104.

Informāciju sagatavoja: Projekta ”DI Latgalē” sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīna Čimbaraite, t.: 654 40862, e-pasts: kristina.cimbaraite@lpr.gov.lv