Daugavpils vēlas piedāvāt tūrisma iespējas visiem

3. decembris ir nozīmīgs datums visai sabiedrībai, jo tiek atzīmēta Starptautiskā Invalīdu diena. Šī ir diena, kad ikviens tiek aicināts pievērst īpašu uzmanību saviem līdzcilvēkiem un padomāt par problēmām, ar kurām ikdienas dzīvē saskaras cilvēki ar invaliditāti.

Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra veica pilsētas tūrisma objektu apsekošanu ar mērķi noskaidrot kādi objekti ir piemēroti personām ar kustību traucējumiem, kuros objektos var tikt cilvēks invalīdu ratos, kādi restorāni un kafejnīcas, kā arī naktsmītnes piedāvā ērtu nokļūšanu un pakalpojumus, vai ir uzstādīti pandusi invalīdiem, tualetes.

Aģentūra vēlas vērst sabiedrības uzmanību cilvēku ar invaliditāti problēmām, lai atpūtas un tūrisma iespējas pilsētā būtu pieejamas visiem. Lai cilvēki ar īpašām vajadzībām varētu līdzvērtīgi piedalīties sabiedriskajā dzīvē, vairāk ceļot, apmeklēt pasākumus un lai tuvāko gadu laikā Daugavpils pilsēta kļūtu par pieejamo tūrisma galamērķi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Notiks vairākas tikšanās ar Daugavpils invalīdu biedrību pārstāvjiem, lai apzinātu cilvēku esošās problēmas, kas skar tūrisma pakalpojumu pieejamību, kā arī lai saņemtu padomus un ieteikumus, kas palīdzēs sasniegt vislabākos rezultātus. Aģentūra apkopos tūrisma un atpūtas objektu sarakstu, kas šobrīd ir pieejami cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, un publicēs www.visitdaugavpils.lv mājas lapā.

Saskaņa ar Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) 1992.gadā pieņemto rezolūciju 3. decembris ir Starptautiskā personu ar invaliditāti diena. Kopš 1994. gada Starptautiskā Invalīdu diena tiek atzīmēta arī Latvijā.

Informāciju sagatavoja: Anna Burlakova, Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra, Tālr. +371 65422818, +371 26444810, E-pasts: turisms@daugavpils.lv