Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Daugavpils pašvaldību uzsāk STEM pedagogu apmācības

Aicinām pieteikties STEM pedagogu apmācībām, kas tiek īstenotas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programma “Pētniecība un izglītība” aktivitāte “Inovācijas centri” programmas projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī”,  Nr. NFI/IC/VIAA/2020/4, Līguma Nr. Nr.9.-20.2.2.1/4 ietvaros.

Apmācības tiks īstenotas laika posmā no 2021. gada 25.septembra līdz 30.oktobrim ar mērķi bagātināt skolotāju zināšanas, prasmes un kompetences STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātne, matemātika) un uzņēmējdarbības izglītības jomā, veicinot inovatīvu zināšanu apguvi un piedāvājot jaunus mācīšanās rīkus, tādējādi nodrošinot uz pētījumiem balstītas zināšanas un stiprinot skolotāju spēju iedvesmot un motivēt un atbalstīt jauniešus pievērsties vairāk dabaszinātņu un tehnoloģiju studijām savu nākotnes mērķu īstenošanai un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai. Apmācību dalībnieki saņems sertifikātu kā apliecinājumu par apgūtajām tēmām 60 akadēmisko stundu apmērā.

Daugavpils Universitāte nodrošinās neformālās tālākizglītības apmācību programmas īstenošanu, kombinējot attālinātās un klātienes nodarbības. Jau ierastās apmācības tiešsaistē, tiks papildinātas ar atbilstoši epidemioloģiskajiem nosacījumiem organizētām klātienes nodarbībām – eksperimentālo un praktisko daļu DU laboratorijās. STEM jomas pedagogi, kas nav no Daugavpils pašvaldības teritorijas, tiks nodrošināti ar naktsmājām, lai pilnībā varētu apgūt apmācību tēmas un iesaistīties neformālo tīklojumu veidošanā.

Projekta mērķis ir veicināt zināšanu attīstību un izglītojamo karjeras izvēli STEM un uzņēmējdarbības jomā, izstrādājot un īstenojot izglītojošas programmas, interaktīvas tematiskās nodarbības, koprades telpas un citus interaktīvus pasākumus pedagogiem un skolēniem. Projekta vadošais partneris ir Daugavpils pilsētas dome, savukārt sadarbības partneri ir Daugavpils Universitāte un Tronheimas Zinātnes centrs (Norvēģijā).

Klātienes nodarbībās dalība ar COVID19 sadarbspējīgu sertifikātu vai negatīvu testu.

Plānotās nodarbību tēmas:

25/09 ZOOM      Kompetenču pieejas izaicinājumi STEM jomas skolotājiem. Neformālās mācīšanās metodes STEM jomas prasmju attīstīšanai.

2/10 ZOOM        Stromantas stāsts: no holistiskā dzīvības procesu norises konteksta līdz ilgtspējīgai palodzei.

8/10 KLĀTIENE Biznesa vide.

9/10 KLĀTIENE Nanotehnoloģijas mūsu ikdienā.

Pētnieciskās prasmes pilnveidošana ķīmijas mācīšanās procesā.

16/10 ZOOM     STEM lietišķās jeb pielietojamās nozares – Zemes tālizpēte un ĢIS dabaszinātņu izglītībā.

23/10 ZOOM     Jaunākās komunikācijas un informācijas tehnoloģijas STEM jomas skolotājiem.

30/10 ZOOM     Prasmes izaugsmei un nākotnei: metodes un pieejas STEM skolotājiem. Prasmes nākotnei un darba tirgus mainība.

Piesakieties dalībai apmācībās, aizpildot anketu ŠEIT.

 

Vairāk informācijas par projektu:

Jolanta Ūzuliņa, projekta koordinatore

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

Stratēģiskās plānošanas un starptautisko sakaru nodaļa

Jolanta.uzulina@daugavpils.lv