Daugavpils Universitātē attālināti norisinās Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference

5. martā Daugavpils Universitātē notika Latvijas skolēnu 45.zinātniskās pētniecības darbu konference (reģiona posms).

No 34 Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestādēm konferencē tiks precenztēti 175 ZPD šādās zinātnes nozaru grupās –  dabaszinātnēs; sociālajās zinātnēs; inženierzinātnēs un tehnoloģijās; medicīnā un veselības zinātnēs; humanitārajās un mākslas zinātnēs; lauksaimniecības, meža un veterinārajās zinātnēs.

Labākie ZPD katrā zinātnes nozaru grupā tiks izvirzīti aizstāvēšanai Latvijas skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu konferencē, kas norisināsies attālināti šī gada 31. martā.

Daugavpils Universitāte izsaka pateicību skolēniem, pedagogiem un konsultantiem par ieguldījumu ZPD sagatavošanā konferencei!

Foto: Daugavpils Valsts ģimnāzijas audzēknis Ēriks un DU pasniedzējas Šogad Ēriks ir viens no 34 Daugavpils Valsts ģimnāzijas jauniešiem, kuri ar saviem zinātpiski pētnieciskiem darbiem piedalās konferencē.

Veiksmi, asu prātu un izdošanos savus darbus aizstāvot jauniešiem vēl arī Latgales plānošanas reģions un tā attīstības padome!

ZPD konference tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai”, 1.2. darbība “Reģionālo zinātnisko konferenču organizēšana” (projekta Nr. 8.3.2.1./16/I/002) ietvaros.