Daugavpils Universitāte aicina svinēt tās simtgadi kopā

Šogad, 4. novembrī Daugavpils Universitāte (DU) svin savas dibināšanas simto gadadienu. Šo 100 gadu laikā Daugavpils Universitāte no Skolotāju semināra ir pārtapusi par ambiciozu un mūsdienīgu augstskolu, kas sagatavo starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgus speciālistus, realizē starptautiska līmeņa zinātnisko pētniecību un nodrošina kvalitatīvu un inovatīvu izglītību dabas, veselības, izglītības un vadības, sociālo, humanitāro un mākslas zinātņu jomās, ar savu darbību veicinot Austrumlatvijas un visas valsts attīstību.

Atskatoties DU vēsturē, izpētot tās attīstības ceļu, var secināt, ka šī izaugsme kļuva iespējama pateicoties pašaizliedzīgam docētāju un zinātnieku darbam, neatlaidīgajam vadības sparam, virzoties uz nospraustajiem mērķiem, neskaitāmajiem zinātniskajiem un akadēmiskajiem sasniegumiem, kuri gūst starptautisku un valsts atzinību. Tā, piemēram, šogad ar Latvijas valsts prezidenta un Ordeņu kapitula lēmumu par Atzinības krusta komandieri tika iecelta Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes dekāne, Rusistikas un slāvistikas katedras profesore Dr. philol. Elīna Vasiļjeva, kas tika virzīta šim valsts augstākajam apbalvojumam par būtisku pienesumu Latvijas ebreju kultūras izpētē un popularizēšanā, kā arī sabiedrības integrācijas veicināšanā. Iepriekš 2014. gadā par nopelniem izglītības un zinātnes darbā, ilggadēju un mērķtiecīgu ieguldījumu valstiski nozīmīgu un starptautiski atzītu pētījumu veikšanā par Triju Zvaigžņu ordeņa komandieri tika iecelts Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis, profesors, Dr.biol. Arvīds Barševskis. Savukārt 2015. gadā par nopelniem kultūras un izglītības darbā, ilggadējo nozīmīgo ieguldījumu vēsturiskā albuma „Terra Mariana”  tapšanā, ieguldījumu Latgales vēstures pētniecībā un popularizēšanā Atzinības krusts, ieceļot par Atzinības krusta virsnieku, pasniegts DU vēstures bakalaura, maģistra un doktora studiju programmas docētājam, DU Humanitāro un sociālo zinātņu institūta reģionālo studiju centra “Latgales pētniecības institūts” asociētajam  profesoram, Dr.hist. Henriham Somam.

Taču ne tikai docētāji un pētnieki ir DU galvenā vērtība, bet arī tās studenti un absolventi, kuru pienesums DU izaugsmei un attīstībai bieži vien kļūst par virzītājspēku turpmākajai darbībai, izaicinājumu pieņemšanai un šķēršļu pārvarēšanai.

Tā, lūk, DU studiju programmas “Vēsture” absolvente un maģistra studiju programmas “Māksla” studente Zane Melāne iniciēja un sagatavoja akciju “Manai Daugavpils Universitātei – 100”, aicinot universitātes studentus un absolventus neglabāt atmiņas par romantizēto studiju laiku tikai albumos un piemiņas kladēs, bet vienoties kopīgā aicinājumā – dalīties ar asociācijām, studiju laiku fotogrāfijām un aizraujošiem atmiņu stāstiem sociālo tīklu Facebook, Instagram un Twitter kontos ar vienotu tēmturi #manaiDU100.

Ikviens, kurš izjūt piederību Daugavpils Universitātei un vēlas dalīties ar savu stāstu un vienlaikus papildināt DU Muzeja krājumu ar digitālām vēstures liecībām, aicināts piedalīties sociālo tīklu akcijā.