Daugavpils jaunajiem uzņēmējiem izsludina grantu konkursu “IMPULSS”

Lai atbalstītu jaunos uzņēmējus, Daugavpils pašvaldība jau vairākus gadus rīko grantu konkursu “Impulss” – labāko projektu autori var saņemt atbalstu līdz 7000 eiro jeb līdz 75% no atbalstītajām izmaksām.
Jau otro gadu kopējais programmas finansējums sasniedz 60 000 eiro. Papildus līdzfinansējumam grantu īpašnieki var arī saņemt konsultācijas par juridiskiem un finanšu jautājumiem.
Pieteikumi dalībai tiek pieņemti no 2021. gada 15. marta līdz 17. maija plkst. 15.00. Tos var iesniegt klātienē pilsētas domes Attīstības departamentā Kr.Valdemāra ielā 13, 304.kabinetā, vai nosūtīt elektroniski parakstītu dokumentu uz adresi attistiba@daugavpils.lv.
Rezultātus plānots izziņot 21. jūnijā.
Konsultācijas var saņemt pa tālr. 29445490 vai e-pastu: edvards.sargsjans@daugavpils.lv
Aprīlī tiks organizēts arī informatīvs seminārs par grantu programmu “Impulss”, par ko papildus paziņos Daugavpils pašvaldības mājas lapā.
Informācija krievu lalodā:
Даугавпилсское самоуправление, чтобы поддержать молодых предпринимателей, уже несколько лет организует конкурс грантов «Импульс» – авторы лучших проектов могут получить поддержку до 7000 евро, или до 75% от поддерживаемых затрат.
Общее финансирование программы уже второй год достигает 60 000 евро. Помимо софинансирования, обладатели гранта также могут рассчитывать на консультации по юридическим и финансовым вопросам.
Заявки на участие принимаются с 15 марта до 15.00 17 мая 2021 года. Их можно подать лично в Департамент развития Думы по ул.Кр.Валдемара, 13, 304-й каб., или отправить заверенный электронной подписью документ на э-почту attistiba@daugavpils.lv.
Результаты планируют объявить 21 июня.
Консультации можно получить по тел. 29445490 или э-почте edvards.sargsjans@daugavpils.lv,
Состоится также информационный семинар о программе грантов «Импульс». Он запланирован на апрель, о чем дополнительно будет сообщено на домашней странице самоуправления.