Daugavpils dome atbalsta universitātes statusa saglabāšanu Daugavpils Universitātei

Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas rosinājuma, Latvijas Republikas Saeimā tiek virzīti grozījumi Augstskolu likumā. Viens no nosacījumiem, kas paredz universitātes statusa saglabāšanu augstākās izglītības iestādei, ir 4000 minimālais studējošo skaits. Daugavpils pilsētas dome aktīvi iesaistās pārrunās ar atbildīgajām iestādēm un lēmumu pieņēmējiem, lai atbalstītu universitātes statusa saglabāšanu Daugavpils Universitātei.

Gan pašas universitātes, gan citas organizācijas jau vērsušās pie Saeimas deputātiem un Izglītības un zinātnes ministrijas ar ierosinājumu atteikties no kvantitatīvā kritērija Augstskolu likumā, kas apdraud universitāšu pastāvēšanu reģionos. Apzinoties Daugavpils Universitātes ieguldījumu pilsētas un reģiona attīstībā, arī Daugavpils pilsētas dome iesaistījusies sarunu procesā, lai atbalstītu universitātes statusa saglabāšanu.

4. martā notika ārkārtas Daugavpils pilsētas domes sēde. Tajā piedalījās arī Daugavpils Universitātes rektore Irēna Kokina, kura skaidroja, kā Augstskolu likuma grozījumi ietekmēs Daugavpils Universitātes attīstību. Pašreizējais Augstskolu likums darbojas kopš 1995. gada. Grozījumi Augstskolu likumā paredz augstskolas iedalīt 3 kategorijās – universitātes, lietišķo zinātņu augstskolas, kā arī mākslas un kultūras augstskolas, likumā nosakot arī konkrētus atbilstības kritērijus un minimālo studējošo skaitu. Pašlaik gan likumā noteikt minimālo studējošo skaitu – 4000, paredzēts tikai universitātēm. Grozījumi likumā paredz, ka augstskolām tiks dots 3 gadu pārejas periods, kura laikā būs skaidrs, vai izglītības iestāde atbilst konkrētajam statusam. Irēna Kokina uzsvēra, ka studējošo skaits pašlaik ir vienīgais kritērijs plānotajos Augstskolu likuma grozījumos, kas Daugavpils Universitātei nav izpildāms.

Pagājušās nedēļas sākumā, 9. martā tiešsaistē notika Latvijas Republikas Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde, kurā, piedaloties Saeimas deputātiem, augstskolu pārstāvjiem, pašvaldību, tostarp Daugavpils pilsētas domes deputātiem, tika diskutēts par augstākās izglītības situāciju un perspektīvām Latgales reģionā. Arī šīs sēdes laikā Daugavpils Universitātes vadība skaidroja, kā kvantitatīvā kritērija ieviešana var ietekmēt iespējas universitātes statusa saglabāšanai, un kā šīs izmaiņas var ietekmēt augstākās izglītības iespējas reģionā.

Piektdien, 12. martā Augstākās izglītības jautājums reģionā tika skatīts Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē, kurā piedalījās arī Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, Daugavpils Universitātes un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas vadība, kā arī Latgales pašvaldību, tostarp arī Daugavpils pilsētas domes pārstāvji. Arī šīs tiešsaistes tikšanās laikā izskanēja ierosinājums neiekļaut Augstskolu likuma grozījumos kvantitatīvo kritēriju – minimālo studējošo skaitu 4000.

Veicinot dialogu starp pašvaldību un Saeimu, Daugavpils pilsētas domes pārstāvji un Daugavpils Universitātes vadība 12. martā tikās ar 13. Saeimas deputātiem – Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētāju Vjačeslavu Dombrovski un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sekretāri Eviju Papuli. Tikšanās laikā pašvaldība uzsvēra Daugavpils Universitātes nozīmi pilsētas un reģiona attīstībā, ka āri pauda atbalstu centieniem saglabāt universitātes statusu.

Vjačeslavs Dombrovskis norādīja, ka Saeimā kopumā iesniegti 45 priekšlikumi saistībā ar plānotajiem grozījumiem Augstskolu likumā. Viņš uzsvēra, ka studējošo skaits nav objektīvs kvalitātes rādītājs, tāpēc arī pats deputāts uzskata, ka šāds kritērijs likumā nav jāiekļauj. Savukārt Evija Papule norādīja, ka konsorcija izveidi starp reģionu augstskolām neuzskata par labāko ilgtermiņa risinājumu universitātes statusa saglabāšanai.

Daugavpils pilsētas domes un Daugavpils Universitātes pārstāvji norāda, ka sarunu process par grozījumiem Augstskolu likumā turpinās. Daugavpils pilsētas dome jau nosūtījusi vēstuli Izglītības un zinātnes ministrijai un Saeimai ar aicinājumu neiekļaut Augstskolu likuma grozījumos kritēriju par minimālo studentu skaitu universitātē. Ierosinājumus Augstskolu likuma grozījumiem trešajam lasījumam var iesniegt līdz 17. martam.

 Informāciju sagatavoja:Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa