Daugavpils deputāti skata lēmumprojektu par līdzfinansējuma piešķiršanu sakrālā mantojuma saglabāšanai

Līdz 1. aprīlim dažādu konfesiju draudzes varēja pieteikties dalībai sakrālā mantojuma saglabāšanas programmā. Tā Daugavpilī darbojas jau ceturto gadu. Programmā aktīvi iesaistās visas Daugavpils konfesijas.

Reliģiskās draudzes, tāpat kā iepriekš, varēja arī šogad  pretendēt uz pašvaldības atbalstu sakrālo vērtību izpētei, konservācijai, restaurācijai un citiem darbiem. Darbu ir beigusi Pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai sakrālā mantojuma saglabāšanai vērtēšanas komisija, kas izvērtēja visus pieteikumus un pieņēma lēmumu par līdzekļu sadalījumu. Šis lēmumprojekts tiek piedāvāts izskatīšanai deputātiem.

Finanšu komitejā deputāti atbalstīja līdzekļu piešķiršanu sakrālā mantojuma saglabāšanai sekojošiem pieteikumiem:

Latvijas pareizticīgo baznīcas Svēto mocekļu Borisa un Gleba pareizticīgo draudzei 5 tūkst. eiro baznīcas fasādes restaurācijai.

Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu draudzei 5 tūkst. eiro žoga remontam.

Daugavpils Vecpilsētas vecticībnieku draudzei 2 tūkst. eiro divu grāmatu restaurācijai.

Daugavpils Dievmātes Romas katoļu draudzei 5 tūkst. eiro  baznīcas logu restaurācijai.

Jaunbūves 1. vecticībnieku draudzei 5 tūkst. eiro baznīcas griestu un sienu tīrīšanai.

Grīvas Romas katoļu baznīcai 4 687 eiro solu restaurācijai.

Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrālei 1609 eiro arhitektoniski mākslinieciskajai izpētei.

Līdzfinansējuma apmērs ir līdz 75% no kopējās projekta summas, bet ne vairāk kā 5 tūkst. eiro. Baznīcu draudzes aktīvi izmanto iespēju saņemt pašvaldības atbalstu, kas ļauj iegūt līdzfinansējumu ne vien  baznīcu vizuālā tēla uzlabošanai, bet arī iekšējo elementu atjaunošanai un uzstādīšanai.

Galīgo lēmumu deputāti pieņems kārtējā Domes sēdē.

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.