Daugavpilī sākās pieteikumu izvērtēšana Kultūras mantojuma saglabāšanas programmā

Jau trešo gadu Daugavpilī tiek rīkots konkurss, kas ļauj iegūt pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai. Pieteikumu iesniegšana noslēdzās septembra sākumā un komisija ir uzsākusi to izvērtēšanu.
Pilsētas galvenā arhitekte Inga Ancāne norāda, ka interese no namīpašnieku puses bijusi liela. Ir saņemti 8 pieteikumi. 2 no tiem noraidīti, jo neatbilda konkursa Nolikumam, pārējie seši tiek izvērtēti.

Sākot ar šo gadu, namīpašnieku loks, kas var pretendēt uz pašvaldības atbalstu savas ēkas sakārtošanai, kļuvis plašāks: ja līdz šim obligāts nosacījums dalībai konkursā bija valsts vai vietējas nozīmes kultūras pieminekļa statusa esamība objektam, tagad līdzfinansējumu varēs iegūt arī, lai sakārtotu līdz 1940. gadam celto ēku vai būvi, kas atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā, t.i. Daugavpils pilsētas vēsturiskajā centrā vai Daugavpils cietoksnī. I. Ancāne norāda, ka vairāki pieteikumi saņemti tieši no šādu māju īpašniekiem.

Līdzfinansējumu var saņemt ēkas vai tās daļas kultūrvēsturiskās inventarizācijas sagatavošanai, būvprojekta izstrādei vai būvdarbiem. Atkarībā no veicamo darbu veida, pašvaldības līdzfinansējuma apmērs ir no 30% līdz 75% (dažādās kategorijās limitētas arī maksimālās atbalsta summas). Programmas pastāvēšanas laikā jau ir atbalstīti vairāk nekā 10 dažādi projekti.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību un marketinga nodaļa.