Daugavpilī būvēs bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukumu

2021.gada 19.augustā Daugavpils domē tika parakstīts līgums par bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukuma projektēšanu un būvniecību Liginišķos. Šī projekta īstenošana ļaus videi draudzīgā veidā utilizēt “zaļos” atkritumus un palīdzēs racionālāk izmantot esošos resursus.

Laukumā tiks pieņemti un pārstrādāti tikai Daugavpils administratīvajā teritorijā radītie bioloģiski noārdāmie “zaļie” dārza un parka atkritumi, to ievešana pārstrādei no citiem reģioniem vai ārvalstīm netiks veikta.

Avots: Daugavpils pilsēta