Daugavpilī atjauno pabalstu Covid-19 izplatības dēļ krīzes situācijā nonākušajiem

LSM: Līdz gada beigām tiem daugavpiliešiem, kuru ienākumi ievērojami samazinājušies vai pilnībā sarukuši Covid-19 izplatības rezultātā, ir iespēja vērsties Sociālajā dienestā, lai saņemtu ikmēneša pabalstu 150 eiro apmērā.

Papildus pabalstu saņēmējiem, kuru aprūpē ir bērni līdz 18 gadu vecumam, ir iespēja saņemt 50 eiro par katru aprūpē esošo bērnu. Tā ir iespēja izdzīvot un „savilkt galus kopā”, zaudējot iztikas avotu, saka tie, kuri jau sāk vērsties pēc šī atbalsta.

Gada pirmajos sešos mēnešos Daugavpilī jau bija piešķirts atbalsts Covid-19 izplatības dēļ krīzes situācijā nonākušajiem. Pilsētas Sociālajā dienestā pēc palīdzības vērsās 89 iedzīvotāji. Gandrīz visi to arī saņēma, stāsta Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja Marina Gerasimova.

„Pirmajā pusgadā šo atbalstu saņēma 81 cilvēks, 150 eiro mēnesī.”

Tādējādi pabalsta veidā tika izmaksāti pāri 12 000 eiro. Valsts nodrošināja mērķdotāciju šo izdevumu segšanai 50 % apmērā.

Sakarā ar to, ka Saeima veica grozījumus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, pašvaldībām nācās no jauna, jau uz nākamo pusgadu atjaunot pabalstu Covid-19 izplatības dēļ krīzē nonākušajiem. Arī Daugavpilī. Deputāti balsoja vienbalsīgi.

Attiecīgi, krīzē nonākušie daugavpilieši varēs saņemt atbalstu par posmu no 1. jūlija līdz 31. decembrim.

Turpina Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja Marina Gerasimova: „Līdz gada beigām Daugavpilī deklarētām personām, mājsaimniecībai vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuru ienākumi strauji sarukuši vai zuduši pilnībā Covid-19 izplatības rezultātā, ir iespēja vērsties Sociālajā dienestā, lai saņemtu ikmēneša pabalstu 150 eiro apmērā. Pabalstu saņēmējiem, kuru aprūpē ir bērni līdz 18 gadu vecumam, ir iespēja saņemt papildu 50 eiro par katru aprūpē esošo bērnu.”

Uz šo atbalstu tieši šajā laika posmā pretendē divu bērnu māmiņa Karīna, kuru sastopam gaidot savu kārtu pieņemšanā Daugavpils Sociālajā dienestā.

Viņa saka: „Es pat nezināju, ka tāds pabalsts pieejams. Pirmo reizi atnācu, lai uzzinātu vispār uz ko varu pretendēt. Man ir divi bērni – 7 un 3 gadus veci, mazi vēl. Es zaudēju darbu, jo nestrādāja kafejnīcas, esmu bārmene. Tāpēc gribu uzzināt vai ir kāds pabalsts, kā dzīvot tālāk, jo darba nav, algas nav. Griezos arī nodarbinātības dienestā un tagad atnācu uz Sociālo dienestu.”

Karīnai, kuras ģimenē vienīgais iztikas avots ir vīra alga un bērnu pabalsti, un kura nevar saņemt bezdarbnieka pabalstu, jo dīkstāves laikā netika maksāts sociālais nodoklis, šobrīd šis Covid – 19 krīzes pabalsts ir cerība uz vismaz kaut kādu atbalstu.

Covid – 19 pabalsts arī būs vērsts uz visneaizsargātāko personu atbalstu, apliecina Daugavpils Sociālajā dienestā.

„Pabalsts pienāksies tiem, kuri no savas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ paši saviem spēkiem nespēj nodrošināt pamatvajadzības un tiem ir nepieciešama materiālā palīdzība. Pabalstu nepiešķir gadījumā, ja persona pārtraukusi darba tiesiskās attiecības pēc pašas vēlēšanās. Pabalsta saņemšanai nepieciešams iesniegt iesniegumu Sociālajam dienestam, pievienojot dokumentus, kas pamato pabalsta saņemšanas apstākļus.”

Šo pabalstu kā svarīgu vērtē arī tie, kuriem tas nepienākas, piemēram, šie Daugavpils pensionāri.

„Ja nav darba, tad pabalsts nebūtu slikti.”

„Kā cilvēka dzīvot, ja zaudē darbu, nav darba, citiem arī specialitātes nav? Ko viņiem darīt, ja ir bērniņi? Es esmu pensionāre, man lai kāda, bet tomēr pensija ir.”

Pirmajā pusgadā Daugavpilī 50 eiro mēnesī par katru aprūpē esošo bērnu tika izmaksāts pāri par pussimta personām, kopumā 2700 eiro apmērā, ko sedza valsts.

Cik lielā apjomā būs nepieciešama palīdzība šī Covid-19 krīzes iespaidā nonākušajiem iedzīvotājiem Daugavpilī līdz gada beigām, rādīs situācija kopumā gan saslimstības jomā, gan darba tirgū un tautsaimniecības nozarē kopumā.

Šobrīd Daugavpils pašvaldībā provizoriski aprēķināts, ka pabalsta izmaksai Sociālajam dienestam līdz gada beigām papildus būs nepieciešami ap 6000 eiro, tikpat daudz segs arī valsts.

Avots: LSM.LV, Autors: Silvija Smagare (Latvijas Radio Ziņu dienesta korespondente)

Foto: Ivars Soikāns/LETA