Dagdas novada Jauniešu iniciatīvu centra jaunieši iesaistījās jauno vides reportieru konkursā

Dagdas novada Jauniešu iniciatīvu centra brīvprātīgu jauniešu komanda, triju cilvēku sastāvā: Kristija Eta Rutka, Undīne Goligina un Katrīna Kuzņecova iesaistijās jauno vides reportieru konkursā uzreiz trijās nominācijas: raksti (domraksts), foto un video.

Konkursa mērķis ir vides izglītības programma jauniešiem 11 – 25 gadu vecumā, kas veicina pētīšanu un vides problēmu izzināšanu, risinājumu popilarizēšanu un mūsdienu mediju rīkus apgūšana sabiedrības informēšanai. Novelam meitenēm veiksmi un uzvaru, kā arī liels paldies par atbalstu un sadarbību!

#JVR #jaunievidesreportieri #YRE

Dagdas novada jaunatnes lietu speciāliste Svetlana Ilatovska