Ceļvedis vecākiem: ģimenes atgriešanās Latvijā un bērna mācības Latvijas skolā

2021.gada 29. aprīlī plkst.14.00 notika rakstu krājuma „Ceļvedis pedagogiem darbam ar remigrantu bērniem” un „Ceļvedis vecākiem: ģimenes atgriešanās Latvijā un bērna mācības Latvijas skolā” atvēršanas svētki.

Katru gadu remigrējušo skolēnu skaits Latvijas izglītības iestādēs pieaug. Lai skolēni veiksmīgāk integrētos mācību un sabiedriskajā vidē Latvijas skolā, Latviešu valodas aģentūra ir izstrādājusi „Ceļvedi pedagogiem darbam ar remigrantu bērniem” un „Ceļvedi vecākiem: ģimenes atgriešanās Latvijā un bērna mācības Latvijas skolā”. Šo krājumu tapšanā tika iesaistīti augstskolu docētāji un pētnieki, speciālisti, kas ikdienā saskaras ar remigrācijas jautājumiem, psihologi, diasporā dzīvojošie, kā arī tie, kas pārcēlušies uz Latviju no ārzemēm.

Pasākumā piedalījās un atklāšanas uzrunas teica Latviešu valods aģentūras direktors profesors Jānis Veidmanis un Speciālo uzdevumu vēstniece diasporas jautājumos Elita Gavele, kā arī LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Psiholoģijas nodaļas profesore Baiba Martinsone.

Ieskatu izdevumu saturā sniedza Latviešu valodas aģentūras metodiķe Ērika Pičukāne un LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētniece Daina Grosa. Ar savām atziņām un pieredzi tika aicināti dalīties arī rakstu krājumu autori.

Vairāk informācijas par ceļvežiem var iegūt Latviešu valodas aģentūras mājaslapā: valoda.lv/paligs-gimenem-atgriezoties-latvija/

„Ceļvedis vecākiem: ģimenes atgriešanās Latvijā un bērna mācības Latvijas skolā”.

maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2021/04/ReemigrantuBerni-vecakiem.pdf

„Ceļvedis pedagogiem darbam ar reemigrantu bērniem”.

maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2021/04/ReemigrantuBerni-skolotajiem.pdf

Informācijas avots: Latviešu valodas aģentūra