Būvniecības darbi četros tūrisma objektos Latgalē tiek veiksmīgi pabeigti

Latgales plānošanas reģiona īstenotā Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LV-RU-018 “Amatniecība bez robežām”, akronīms Crafts, ietvaros ir veiksmīgi pabeigti infrastruktūras uzlabošanas darbi nu jau četros tūrisma objektos Latgales reģionā-Balvu Amatnieku mājā, Raiņa mājā Berķenelē, Andrupenes lauku sētā, Lūznavas muižā.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Projekta aktivitātes “Kultūras un vēstures objektu uzlabošana tūrisma veicināšanai” ietvaros paredzēti infrastruktūras uzlabošanas darbi 6 pašvaldībās- Daugavpils pilsētā, Rēzeknes novada Lūznavā, Balvos, Dagdas novada Andrupenē, Daugavpils novada Berķenelē un Porhovā (Krievija). Jau šobrīd būvdarbus ir pabeiguši četri partneri no Latgales, atjaunojot kultūrvēsturiskos objektus Latgalē.

Šogad projekta ietvaros Rēzeknes novada pašvaldība atjaunoja Lūznavas muižas kompleksa smēdi,  tā pasargājot ēkas konstrukcijas no tālākas degradācijas. Šobrīd ir pabeigti ēkas atjaunošanas darbi – nostiprinātas sienas un pamati, nomainītas jumtas konstrukcijas un segums, kā arī nomainīti logi. Turpmākie darbi ietver aprīkojuma iegādi, lai kalēja amata pārstāvji varētu smēdē darboties praktiski.  Atjaunotajā smēdē paredzētas dažādas amatniecības aktivitātes, piemēram, vēsturiskās ekskursijas, kurās kalējs demonstrēs dzelzs kalšanu, rūdīšanu un stāstīs par dzelzs apstrādes tehnoloģijām un vēsturi. Apmeklētāji varēs arī paši iemēģināt roku kalšanas procesā un liešanā no alvas. Tās būs radošās darbnīcas tūristu grupām un individuālajiem ceļotājiem, kur kalēja vadībā tiks izgatavoti dažādi mazo formu metāla darbi: naglas, dažādas monētas, dažādu izmēru pakavi, savukārt kāziniekiem paredzēts īpašs kalšanas rituāls ar laimes pakava vai naglas izkalšanu.

Plānots, ka līdz ar smēdes darbības atjaunošanu, paplašināsies interaktīvo tūrisma piedāvājumu klāsts un tiks veicināta interesentu, sevišķi skolu jaunatnes, plūsmas palielināšanās Lūznavas muižā. Atjaunotā smēde būs laikam atbilstošs radoša darba produkts, kas izcels vienu no Lūznavas muižas saimniecisko ēku kompleksa izcilākajām vērtībām, iedzīvinās to jaunai, saturiski piepildītai dzīvei.

2020.gada nogalē būvdarbi tika pabeigti Raiņa mājā Berķenelē un Dagdas novada Andrupenes lauku sētā.

Daugavpils novada  dome projekta ietvaros Raiņa mājā Berķenelē senās klēts ēkā izveidoja amatu darbnīcu „Klēts”. Būvdarbi tekstilizstrādājumu radošo darbnīcu telpu atjaunošanai Raiņa mājā Berķenelē ir pabeigti.  Projektu vadīja Latvijā pazīstams arhitekts Ēriks Cērpiņš. Viņš atzīst, ka šajā objektā ir svarīgi saglabāt seno garu un neko nesabojāt. Būtiskākā iejaukšanās bija ēkas pamatu stiprināšana. Ēkas iekštelpās ir uzbūvētas vēl vienas kāpnes, lai varētu ērti nokļūt amatu darbnīcā, kas atradīsies otrajā stāvā. Blakus darbnīcai atradīsies arī izstāžu zāle. Pirmajā stāvā, kur izveidota daudzfunkcionāla telpa dažādu pasākumu rīkošanai, izveidots vējtveris, kuram izgatavotas jaunas durvis senlaicīgā stilā. Saglabājušās klēts oriģinālās ārdurvis, kurām pēc arhitekta teiktā ir liela kultūrvēsturiska vērtība. Daugavpils novada kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne uzsver, ka restaurācijā pielietotas metodes, kas ir saudzīgas šim piemineklim, maksimāli izmantoti materiāli, kas atbilst Pliekšānu dzīves laikam. Ēkas iekšpusē sienas un griesti apšūti ar dēļiem, kas netiks krāsoti. Ēkas atjaunošana ir tikai daļa ieceres, tālāk tiks meklētas iespējas piepildīt ēku ar saturu.

Plānots, ka amatu darbnīcas “Klēts” ēkas otrajā stāvā atradīsies ekspozīciju zāle un apsildāma telpa — amatu darbnīca, kur varēs apgūt dažādas seno amatu prasmes, pieaicinot attiecīgas jomas speciālistus. Raiņa mājas Berķenelē direktore Inese Bērziņa šo darbnīcu sauc par amatniecības “minilaboratoriju”, kur iecerēts apmeklētājus iepazīstināt ar vilnas, kaņepju un lina diega izgatavošanu, vilnas izstrādājumu un auduma izgatavošanu, kā arī šūšanas tehnikām. Šajā darbnīcā visu gadu būs pieejamas stelles un šujmašīnas, tiks darināti tērpi, apmeklētāji varēs mācīties aust, šūt, tamborēt un izšūt. Tuvākajā nākotnē šī ēka kļūs par jaunu kultūrvietu Daugavpils novadā. Sīkāka informācija par amatu darbnīcas “Klēts” atjaunošanu un iecerēm atrodama šeit: www.daugavpilsnovads.lv/pabeigta-amatu-darbnicas-klets-atjaunosana/

 

Andrupenes lauku sētas teritorijā ir izbūvēta skalu grozu izgatavošanas darbnīca, ieklāta grīda un pārmūrēta krāsns kalēja darbnīcā. Būvdarbus Andrupenes lauku sētā veica SIA “Anlok”, savukārt būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināja SIA “Līgaiši”. Būvdarbi tika pabeigti 2020.gada septembrī un pieņemti ekspluatācijā 2020.gada 2.novembrī.

 

 

Balvu novada pašvaldība projekta ietvaros ir atjaunojusi Amatnieku mājas fasādi, tika renovēts jumta segums un nomainīti logi, kā arī uzstādīta granulu apkures kamīn-krāsns. Papildus tam, projekta ietvaros pie atjaunotās Amatnieku mājas tika pieslēgta arī ūdensapgādes sistēma. Būvdarbi tika pabeigti jau pagājušā gada pavasarī.

Projekta ietvaros vēl paredzēts uzlabot tūrisma objekta infrastruktūru arī Daugavpils pilsētā. Daugavpils pilsētas dome 2020. gada 23. jūlijā noslēdza līgumu par Daugavpils cietokšņa 8. bastiona Nikolaja ielā 15, Daugavpilī vienkāršoto fasādes atjaunošanu. Pēc papildus dokumentu izstrādes un iesniegšanas, 2021. gada 22. aprīlī saņemta Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Kultūras pieminekļa teritorijas un aizsardzības zonas pārveidošanas atļauja būvobjektam. 2021. gada 7. jūnijā noslēgts līgums par būvuzraudzības veikšanu būvobjektā. Paredzētie būvdarbi varētu uzsākties šī gada jūlijā un līdz projekta beigām tie būs pabeigti.

Partneris no Krievijas, Pleskavas apgabala Porhovas rajona administrācija, šī gada pavasarī būvdarbus Amatnieku mājā Porhovā ir veiksmīgi pabeidzis, šobrīd norit teritorijas labiekārtošanas darbi.