Būs bezmaksas sabiedriskais transports atsevišķos reģionālajos maršrutos

Pirmo reizi Latvijā rudens sākumā plānots ieviest bezmaksas reisus aptuveni 20 reģionālajos sabiedriskā transporta maršrutos visos reģionos. Visvairāk šādu maršrutu būs pierobežā – tajās apdzīvotajās vietās, kurās iedzīvotāju ir vismazāk. Līdz 1. septembrim būs skaidri konkrēti reisi, – to paredz Satiksmes ministrijas (SM) izstrādātie noteikumi, kas otrdien. 6. jūlijā, atbalstīti valdībā un pēc kuriem tiks noteikts, kurās teritorijās ieviešams bezmaksas sabiedriskais transports.

“Teritorijās ar zemu apdzīvotības blīvumu ieņēmumi no sabiedriskajā transportā pārdotajām biļetēm ir zemi un sabiedriskais transports galvenokārt pilda sociālu funkciju. Lai paaugstinātu sabiedriskā transporta pieejamību un veicinātu iedzīvotāju pārvietošanos ar reģionālo maršrutu autobusiem, šādās teritorijās plānots ieviest bezmaksas sabiedrisko transportu,” skaidro satiksmes ministrs Tālis Linkaits. “Mazapdzīvotās teritorijās, kur tiks ieviesti šie bezmaksas reisi, iespēja braukt ar sabiedrisko autobusu būs ikvienam neatkarīgi no dzīvesvietas.”

Plānots, ka sabiedriskā transporta pakalpojumi bez maksas tiks nodrošināti aptuveni 20 reģionālajos maršrutos visos reģionos, izņemot Rīgas reģionu. Autotransporta direkcija (ATD) ir identificējusi potenciālos bezmaksas maršrutus, tomēr to daudzums varētu mainīties, ņemot vērā aktuālos datus un izvērtējot kritēriju kvantitatīvos rādītājus. Lai izvērtētu, kurās teritorijās ieviešams bezmaksas sabiedriskais transports, tiks izmantoti 2019. gada dati.

Lemjot par bezmaksas sabiedriskā transporta ieviešanu, tiks ņemti vērā četri kritēriji:

  • apdzīvotības blīvums, proti, mazāk nekā četri iedzīvotāji uz vienu kvadrātkilometru;
  • ieņēmumi no pārdotajām biļetēm un nesaņemtie ieņēmumi no pasažieriem, kuriem pienākas braukšanas maksas atvieglojumi, kurus sedz valsts saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem, maršrutā nepārsniedz 15%;
  • reisu skaits reģionālajā maršrutā nepārsniedz sešus reisus dienā, kā arī nav pieejami citi sabiedriskā transporta pakalpojumi uz pagastu, kurā atrodas maršruta galapunkts, vai apļveida maršrutos uz pagastu, kurā pietura atrodas pagastā ar zemāko apdzīvotības blīvumu, tādējādi sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamība ir ierobežota;
  • valsts no savas puses sedz vairāk nekā 85% maršruta uzturēšanas izmaksu.

ATD patlaban analizē reģionālo maršrutu tīklu, atlasot visus maršrutus, kas atbilst noteiktajiem kritērijiem, LV portālam skaidroja sabiedrības sabiedrisko attiecību vadītāja Zane Plone. ATD prognozē, ka visvairāk šādu maršrutu, kuros visiem pasažieriem braucienu apmaksās valsts, būs pierobežā – tajās apdzīvotajās vietās, kurās iedzīvotāju ir vismazāk. Līdz 1. septembrim visi maršruti jau būs zināmi.

Informatīvajā ziņojumā “Par reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta pakalpojumu attīstību 2021.–2030. gadam” kā piemēri minēti maršruti Viļaka–Žīguri–Katleši (Latgales plānošanas reģions), Skujene–Kaive–Skujene (Vidzemes plānošanas reģions), Kuldīga–Kabile (Kurzemes plānošanas reģions), Pilskalne–Sproģi (Zemgales plānošanas reģions).

Šāda bezmaksas maršrutu ieviešana tiek īstenota pirmo reizi. Pirmie reisi tiks ieviesti šī gada rudenī. ATD pēc gada (2022. gada septembrī) veiks situācijas izvērtēšanu, kritēriju kvantitatīvo rādītāju analīzi un nepieciešamības gadījumā tos pārskatīs, ņemot vērā risinājuma virzību un attīstību, kā arī izvērtējot apstiprināto bezmaksas maršrutu funkcionalitāti un pieprasījumu.

Bezmaksas sabiedrisko transportu mazapdzīvotās teritorijās paredz “Sabiedriskā transporta koncepcija 2021.–2030. gadam”, kuras galvenais mērķis ir veicināt iedzīvotāju pārsēšanos no privātajiem automobiļiem uz konkurētspējīgu, integrētu un ērtu sabiedrisko transportu un ko 2019. gadā valdība pieņēma konceptuālajā ziņojumā. Sabiedriskā transporta koncepcija paredz, ka sabiedriskā transporta sistēmas mugurkauls ir dzelzceļš, bet autobusi papildina vilcienu pārvadājumus.

Informācijas avots:

www.sam.gov.lv/lv/jaunums/mazapdzivotas-teritorijas-ieviesis-bezmaksas-sabiedrisko-transportu

LV portāls: 10.07.2021.”Būs bezmaksas sabiedriskais transports atsevišķos reģionālajos maršrutos”, lvportals.lv/skaidrojumi/330382-bus-bezmaksas-sabiedriskais-transports-atseviskos-regionalajos-marsrutos-2021?fbclid=IwAR0HRRNDqnGyuXOB53b9i1O2zK4RPxFD_wLQ2MabB0_ZUJtoX5Tfx0c45gQ