Biznesa info diena pie kokapstrādes uzņēmējiem Balvu novadā

13.12.2021. Balvu novada pašvaldība, Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs kopā ar Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centru (LUC) organizēja valsts uzņēmējdarbības atbalsta institūciju pārstāvju tikšanos ar Balvu novada kokapstrādes uzņēmējiem.

Vizītes mērķis-apzināt Balvu novada kokapstrādes uzņēmēju individuālās vajadzības un izaicinājumus, piedāvāt Balvu novada pašvaldības un citu valsts uzņēmējdarbību atbalstošo institūciju atbalstu,  kā arī  diskutēt par  nozares attīstības iespējām novadā.

Kokapstrāde ir viena no nozīmīgākajām uzņēmējdarbības nozarēm Balvu novadā, kura ražošanas procesā izmanto vietējos dabas resursus, radot produkciju ar pievienoto vērtību, kuru realizē gan Latvijas tirgū, gan eksportē uz ārvalstīm. Šīs nozares uzņēmēji  nodrošina darba vietas, kā arī konkurējošu atalgojumu novada iedzīvotājiem vietējā darba tirgū.

Biznesa info dienas ietvaros tika apmeklēti Balvu novada kokapstrādes uzņēmumi: SIA “GG fabrika”, SIA “Kalna nami”, kuru ražotnes atrodas Kubulu pagastā, SIA “AGROSERVISS B“, SIA “AMISA”, SIA “Timber Kit“, kuru ražotnes atrodas Balvos, SIA “Asna G furniture”, kuras ražotne atrodas Bērzkalnē.

Pie uzņēmējiem šajā Biznesa info dienā kuplā skaitā viesojās valsts atbalsta institūciju pārstāvji: Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra (LUC) vadītājs Andris Kucins, kurš uzņēmējus konsultēja par pieejamiem ES līdzfinansējuma avotiem, programmām, par iespēju paplašināt klientu loku, iespēju ieviest jaunus pakalpojumus, produktus, Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka vietnieks Vladislavs Stankevičs, kurš pastāstīja par Latgales SEZ sniegtajām atbalsta iespējām, AS Attīstības finanšu institūcija Altum Vidzemes reģiona vadītāja Olita Untāla – par iespējām finansējuma saņemšanai, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Projektu pārvaldības un tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta vadītāja Dr.oec. Lienīte Litavniece – par iespējām studentu iesaistīšanā uzņēmumu darbības optimizēšanā, ieviešot jaunus un modernus risinājumus, Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktores vietniece profesionālās izglītības darbā Santa Kaša, Rēzeknes Uzņēmēju biedrības valdes locekle Līga Šmate – par profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalību darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos.

Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka vietnieks Vladislavs Stankevičs, kurš pastāstīja par Latgales SEZ sniegtajām atbalsta iespējām, AS Attīstības finanšu institūcija Altum Vidzemes reģiona vadītāja Olita Untāla – par iespējām finansējuma saņemšanai,

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Projektu pārvaldības un tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta vadītāja Dr.oec. Lienīte Litavniece – par iespējām studentu iesaistīšanā uzņēmumu darbības optimizēšanā, ieviešot jaunus un modernus risinājumus, Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktores vietniece profesionālās izglītības darbā Santa Kaša, Rēzeknes Uzņēmēju biedrības valdes locekle Līga Šmate – par profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalību darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos.

Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs tikšanās laikā uzklausīja kokapstrādes uzņēmumu vadītāju redzējumu par turpmāko šo uzņēmumu plānoto attīstību un piedāvāja iepējamos atbalsta veidus no pašvaldības puses.

SIA “GG Fabrika” ražo visa veida palešu dēļus pēc pasūtītāja specifikācijas un vajadzībām. Tās ražošanas daļas vadītājs A. Pušpurs iezīmēja kopējo kokapstrādes un galdniecības nozares uzņēmumu galveno problēmu – darbaspēka nepietiekamību, lai nodrošinātu uzņēmuma iespējamo ražošanas jaudu pilnīgu apguvi.

SIA “Kalna nami” valdes loceklis Pēteris Igaunis šajā kokapstrādes nozarē darbojas jau gandrīz 30 gadus, uzkrājot pieredzi gan guļbūvju ražosanā, eksporta tirgu apguvē, gan namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošanā sadarbībā ar vietējiem Balvu novada uzņēmējiem. P. Igaunis iezīmēja Balvu novada kokapstrādes nozares uzņēmumu attīstības perspektīvu – kopējā sadarbībā, jo ražotās produkcijas daudzveidība un tās realizācijas plašās iespējas  Latvijas un ārzemju tirgos šīs nozares uzņēmējiem nākotnē ļauj vienam otru skatīt vairāk kā sadarbības partnerus, nevis konkurentus. Šo domu pēc tam apstiprināja un papildināja arī citi  apmeklētie nozares uzņēmēji.

SIA “AGROSERVISS B” valdes loceklis Ritvars Dičevs tikšanās laikā pārliecinoši stāstīja par sava uzņēmuma gaidāmo guļbūvju un citas ražotās produkcijas realizācijas apjomu pieaugumu un atzina, ka līdz ar to noderīga sadarbība varētu veidoties ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, AS Attīstības finanšu institūcija Altum un citām institūcijām.

SIA “AMISA” valdes priekšsēdētājs Intars Salmanis pozicionēja sevi kā stabilu ģimenes uzņēmumu, kurš var saražot un kvalitatīvi izpildīt noteiktā termiņā jebkuru Latvijas klienta vēlmi, pasūtot   virtuves,   mīkstās  un citas no koka gatavotas mēbeles. Balvu novada domes priekšsēdētājs izteica uzņēmējam priekšlikumu – uzņēmuma vadības zināšanas izmantot arī jauna sērijveida mēbeļu ražošanas virziena attīstībā.

Viesojoties SIA ” Asna G furniture” Bērzkalnē izveidotā ražotnē, valdes loceklis Nauris Pomers  pārsteidza ar īsā laika periodā tik pārdomāti veiktajām investīcijām ražošanas ēkā un iekārtās. Šajā uzņēmumā tiek ražotas kvalitatīvas virtuves mēbeles pēc individuāla pasūtījuma, koka  apdares elementi, kuru realizācijas tirgus ir Skandināvijas valstis.

Ar pārliecinošu perspektīvu strādā uzņēmums “Timber KIT” Balvos, kurš šogad ir ieguvis Latgales uzņēmējdarbības centra izsludinātā konkursa “Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2021”  nominācijā “Gada jaunais komersants”.  Valdes loceklis Jānis Igaunis iepazīstināja ar uzņēmuma darbību un nākotnes plāniem. Uzņēmums specializējas būvkonstrukciju ražošanā un uzstādīšanā Latvijas un Skandināvijas tirgū.

Pateicamies uzņēmējiem un organizāciju pārstāvjiem par interesi tikties un veltīto laiku sarunām!

Informāciju sagatavoja Latgales uzņēmējdarbības centrs.