Biznesa atbalsta institūciju pārstāvji tiekas ar uzņēmējiem Ludzas novadā

2021.gada 21.septembrī notika Ludzas novada domes un Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra (LUC), organizētā tikšanās ar novada uzņēmējiem, sadarbībā ar finanšu institūciju ALTUM un Latvijas darba devēju konfederāciju (LDDK).

Vizītes sākumā tika apmeklēts kokapstrādes uzņēmums Ludzā – SIA “Domeco”, kura īpašnieks Sandris Mortuzāns pastāstīja par aktualitātēm un problēmām konkrētajā darbības jomā. Atzīmējot to, ka šis laiks saistībā ar pandēmiju ir izaicinājumu pilns, bet uzņēmums pauda gatavību turpināt iesākto un meklēt jaunas attīstības iespējas. Diskusijas laikā, uzklausot uzņēmēja vajadzības attīstības veicināšanai, tika sniegta detāla informācija par iespējamiem atbalstiem eksporta tirgu apgūšanai, finansējuma un darbaspēka piesaistes jautājumiem.

Savukārt, ciemojoties pie Autoservisa IK “Nikomis 2” Ludzā, saimnieka Nikolaja Siziha, viņš atzina, ka lai gan uzņēmums ir mazs un pilsēta ir maza, tomēr strādājot ar ģimenes atbalstu var pārvarēt visas grūtības. Un pat vēl nodrošināt kādu darba vietu savā reģionā.

Mēbeļu ražotnes IK “Vizite S” pārstāvis Ludzā, Igors Paņkovs, vizītes laikā pastāstīja, ka galvenais pašreizējais uzņēmuma darbības virziens ir mēbeļu individuālie pasūtījumi un nenoliedza, ka nākotnes perspektīvā varētu arī apsvērt sērijveida mēbeļu ražošanu.

Patīkamu atmosfēru brauciena laikā delegācija piedzīvoja pie koka būvju uzņēmuma SIA “Kokbūve”, Kārsavā, kur tā sirsnīgais un čaklais īpašnieks Reinholds Jacenko dalījās ar savu pieredzi par ģimenes kopā darbošanās spēku, radot un attīstot jaunas idejas. Šobrīd SIA “Kokbūve” ir realizējusi tūrisma projektu, kurā ietilpst trīs koka mājiņas ar īpašu dizainu un koka skaidu jumtiem, kuru noskatījusi uzņēmēja meita. Mājiņas ir pavisam mazas un tajās ietilpst tikai viena divvietīgā gulta. Teritorijā ir pieejama arī ļoti glīta pirts, kuru paši savām rokām saimnieki uzcēluši un piedāvā tūristiem un ikvienam interesentam kopš šīs vasaras. Kā arī dīķītis. Ir jau jauni un grandiozi plāni, kam vajadzīgs tikai īstais brīdis un iespējas, lai ieguldītu resursus.

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietniece Ināra Silicka norādīja, ka viņai ir prieks par uzņēmīgiem cilvēkiem Latgalē un iepazīstināja klātesošos ar Māri Kulešu, kurš pirms dažiem gadiem atgriezies no ārzemēm, lai aktīvi darbotos Kārsavā. Māris realizēja arī savu  biznesa ideju par foto pakalpojumu sniegšanu sabiedrisko pasākumu laikā. Pandēmijas laiks ir ietekmējis iespēju turpināt uzsākto, bet jaunais uzņēmējs ir apņēmības un ieceru pilns  realizēt vēl kādu sirdij tuvu ideju. Lai izdodas!

Kā pēdējais brauciena mērķis bija bērnu apģērbu ražošana Otrajos Mežvidos, SIA “Bencha Muude”, kura īpašniece radošā personība Gunita Krisāne dalījās ar savu pieredzi šī zīmola izveidē. Organizāciju pārstāvji atzina, ka produkcija ir gan tīkama acij, gan ļoti kvalitatīva. Un patiess prieks par Gunitas neizsmeļamo entuziasmu nest Latgales vārdu ar sava darba augļiem visur, kurp vien viņas dizainētie un šūtie produkti nonāk.

Ludzas novada pašvaldības priekšsēdētājs Edgars Mekšs pauda gatavību dažādos veidos sadarboties ar katru konkrēto uzņēmumu un atzīmēja, ka ir ļoti būtiski zināt sava novada aktīvākos cilvēkus, kas ne tikai sekmē nodarbinātību novadā, bet ir arī labs piemērs tam, ka Ludzas novadā var attīstīt savas idejas un būt veiksmīgs uzņēmējs.

Ludzas novada uzņēmējdarbības koordinators Jānis Romancāns atzina, ka patiešām ir prieks satikties dzīvē, nevis ar ekrānu starpniecību un piedāvāja uzņēmējiem dažādas atbalsta un konsultācijas iespējas gan jau tikšanās reizē, gan vēlāk. Uzdodot jautājumus, mudināja izmantot iespējas, par kurām citreiz čaklie uzņēmēji neaizdomājas, jo strādā “galvu nepacēluši”.

Visiem uzņēmumu pārstāvjiem LDDK pārstāve Līga Šmate pastāstīja par iespējām ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” Nr.8.5.1.0/16/I/001 ietvaros nodarbināt praktikantus un tādējādi saņemot finansiālu kompensāciju. ALTUM pārstāve, Latgales reģiona klientu darījumu vadītāja, Inga Taukule pastāstīja par iespējām ņemt aizdevumu gan jauniem, gan uzņēmumiem jau ar pieredzi. Un arī iespējām kombinēt finansējumu uzņēmuma mērķu sasniegšanai. Latgales plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra vadītājs Andris Kucins un komercdarbības konsultante Elīna Ģipsle uzņēmējus konsultēja par pieejamiem ES līdzfinansējuma avotiem, programmām, par iespēju paplašināt klientu loku, iespēju ieviest jaunus pakalpojumus, produktus.

Paldies ikvienam, kas veltīja savu laiku kopīgā mērķa labad – lai veicinātu uzņēmējdarbību Latgalē!

Ziņu sagatavoja

Latgales uzņēmējdarbības centrs