Biedrības un nodibinājumus aicina pieteikties individuālām konsultācijām

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs (DNVOAC) aicina uz bezmaksas individuālajām konsultācijām  biedrību un nodibinājumu vadības, juridiskajos, grāmatvedības, saimnieciskās darbības, finanšu piesaistes, publicitātes un sadarbības jautājumos!

Vairāk informācijas un pieteikšanās konsultācijām, zvanot pa tālr. 26565858 (Oskars) vai rakstot uz oskars@nvoc.lv. Konsultēs  DNVOAC koordinators un Aktīvo iedzīvotāju fonda Latgales reģionālais koordinators Oskars Zuģickis . Konsultācijas laiks – 1 stunda.

Maija mēnesī Latgales reģionā paredzētas 8 konsultāciju dienas:

  • 01. un 14.05.21.- Rēzekne
  • 17. un 23.05.21. – Preiļi
  • 25.05.21.- Ezernieki
  • 28.05.21. – Krāslavā
  • 29.05.21. – Balvos
  • 31.05.21. – Vārkavas novada Rimicāmos

Noteikti aicinām konsultēties, ja ir neskaidrības vai vēlaties gūt pārliecību par pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar organizācijas vadības, grāmatvedības jautājumiem. Taču būsim ļoti priecīgi, ja atnāksiet uz tikšanos arī tikai tāpēc, lai iepazītos ar mums un pārrunātu jūsu organizācijas aktualitātes, plānus, dzirdētu par tiem mūsu viedokli. Ļoti iespējams, ka mēs jums varam palīdzēt ar padomu, kontaktiem!

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs ikdienā apmeklētājus pieņemam un bezmaksas konsultācijas sniedz pēc iepriekšējas pieteikšanās Parādes iela 1. Jautājumus var sūtīt arī uz e-pastu oskars@nvoc.lv.

Iepriekšēja pieteikšanās ir obligāta!

Konsultācijām ir iespējams pieteikties arī arrālināti sazinoties ar DNVOAC koordinatoru , e-pasts: oskars@nvoc.lv

 Konsultācijas norisinās projekta “Kompleksi pasākumi Latgales reģiona iedzīvotāju pilsoniskās aktivitātes veicināšanai” (Nr. 2021/LV/NVOF/MAC/049) ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

 Informācijai: Oskars Zuģickis, DNVOAC koordinators, t.: 26565858.