Biedrība “Ziemeļlatgales partnerība” izsludina projektu konkursu 10.kārtu sabiedriskā labuma guvējiem

Biedrība “Ziemeļlatgales partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 10. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju.

Iesniegšanas termiņš: No 2022.gada 17.janvāra līdz  2022. gada 17.februārim.

Projektu iesniegšana notiek apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros projektu iesniegumi jāiesniedz, tikai izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu – EPS. Projektu iesniegumi elektroniskā dokumenta veidā vai papīra formātā netiks pieņemti un reģistrēti. Informācija kā kļūt par EPS lietotāju: www.lad.gov.lv/lv/e-pieteiksanas-sistema-eps-1/ka-klut-par-lietotaju/

Papildus informācija: www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/biedriba-balvu-rajona-partneriba/?fbclid=IwAR1CDziceCK7qMng2tMEMQC9bnEbIl1nCsxZgsJp6vZhpevVauZrBsCHOCs