Bērnu radošo darbu konkursa “Esi vesels – ej dabā!” rezultāti

2021.gada 10.maijā noslēdzās Latgales plānošanas reģiona rīkotais bērnu radošo darbu konkurss „Esi vesels – ej dabā!”

Konkursa mērķis: veicināt ģimeņu kopā būšanu ar bērniem un, ar pavisam vienkāršiem darbiņiem, darbošanos kopā, mācīt bērniem izprast dabas procesus – sajust, ieraudzīt un iepazīt dzīvo dabu, attīstīt sīko un lielo motoriku, un apgūt citas vērtīgas un cieņpilnas prasmes, veidojot izpratni par lietderīgu brīvā laika pavadīšanu dabā un pozitīva noskaņojuma saglabāšanu. Konkurss bija saistīts ar Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas tematiku: ģimeniska, izglītojoša, droša, iekļaujoša, veselīga vide, kur bērnam augt un attīstīties.

Konkurss norisinājās no 2021.gada 14.maija līdz 10.jūnijam. Vietnes Facebook lapā Es atgriežos Latgalē tika publicēti 45 iesūtītie radošie darbi – zīmējumu, foto, video formātos, kas tika nodoti publiskajai balsošanai.

Rezultātu apkopojums:

Ar grupu uzvarētāju darbiņiem iespējams iepazīties:
1. Daugavpils 7. PII audzēkņi ej.uz/6a8n (336 like)
2.Riebiņu vidusskolas 3. klases skolēni ej.uz/jgka (154 like)
3.Trikātas pamatskolas “Lācēnu” grupiņas audzēkņi ej.uz/dbex (95 like)

Ar individuālo uzvarētāju darbiņiem iespējams iepazīties:
1. Artūrs Teniss ej.uz/qxuy (372 like)
2. Paula Upeniece ej.uz/cg5o (128 like)
3.  Adrians Ramdoss ej.uz/9f5h (109 like)

Žūrijas simpātijas balvu saņem Sabīne Valtere, Bērzaunes pamatskolas 3.klases skolniece! Sabīnes jauko darbiņu iespējams apskatīt ej.uz/82zw

Paldies visiem mazajiem dabas pētniekiem par piedalīšanos!

Konkursa organizatori sazināsies ar dalībniekiem par pateicību un godalgoto vietu ieguvējiem – par balvu saņemšanu. Pateicības par piedalīšanos saņems katrs konkursa dalībnieks, kā arī pedagogi, kas sagatavoja bērnus dalībai konkursā.

Uz tikšanos nākamreiz!