Bāriņtiesas atzinīgi vērtē sadarbību ar VBTAI

Aizvadītā gada nogalē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) organizēja zināšanu pilnveides semināru ciklu bāriņtiesu darbiniekiem, piedāvājot informāciju par pēdējā laikā īpaši aktuālām tēmām. Bāriņtiesu darbinieki semināru norisi un saturu novērtējuši ļoti atzinīgi – vidējais vērtējums ir aptuveni 4,6 punkti no 5 iespējamajiem. Arī sadarbība ar VBTAI kopumā vērtēta labi – 4,2 punkti no 5.

Bāriņtiesu darbiniekiem arvien biežāk nākas sastapties ar sarežģītām konfliktsituācijām un emocionāliem, tikai par savu taisnību pārliecinātiem klientiem, tādēļ viena no semināra tēmām bija “Savas reakcijas pārvaldība, saskaroties ar agresīviem cilvēkiem darbā”, ko pasniedza klīniskā psiholoģe Inga Dreimane. Vienlaikus viens no aizvadītā gada izaicinājumiem bija arī vairāku ar reliģiskajām kopienām, draudzēm u.tml. saistītu problēmsituāciju risināšana, tādēļ bāriņtiesu darbiniekiem tika piedāvāts filosofijas un reliģisko ideju vēstures pasniedzēja Valda Svirska tēma “Sabiedrība, ģimene, cilvēks: starp reliģisko un vispārcilvēcisko vērtībidentitāti”. Semināru apmeklētājus iepazīstināja arī ar aktualitātēm bāriņtiesu darbības jomā.

Zināšanu pilnveides semināri bāriņtiesām tiek rīkoti regulāri. Nākamajos semināros bāriņtiesu pārstāvji vēlētos vairāk uzzināt par starptautisko sadarbību aizbildnības lietu pārraudzībā, saskarsmes jautājumu risināšanu vecāku šķiršanās lietās, bērnu mantas pārraudzību utt. Savas korekcijas ieviesusi arī pandēmija – bāriņtiesu intereses lokā ir arī jautājumi, kā efektīvi strādāt ārkārtējās situācijas apstākļos, kā rīkoties, ka bērna vecāki smagi slimo ar Covid utt. Bāriņtiesas interesē arī inspekcijas Konsultatīvās nodaļas darbam ar bērniem ar uzvedības traucējumiem un saskarsmes problēmām pieredze.

Semināru dalībnieki arī atzinuši, ka aktīvi izmanto VBTAI izstrādāto “Rokasgrāmatu bāriņtiesām”, kurā apkopoti un regulāri aktualizēti metodiskie ieteikumi un praktiskie piemēri bāriņtiesu darba uzlabošanai un atvieglošanai. Semināru apmeklētāji norādījuši, ka rokasgrāmata ir labi strukturēta un ikdienas darbā noderīga, tiek bieži izmantota, noder arī pievienotie un analizētie piemēri no prakses.

2020. gadā VBTAI bāriņtiesām sniedza arī 124 individuālās rakstveida konsultācijas ar metodoloģiskiem ieteikumiem konkrētu gadījumu risināšanai.

Avots: Labklājības ministrija