Balvu novadā visvairāk vakcinēto iedzīvotāju Latgales reģionā

Trešdien, 18.maijā plkst. 9:00, notika kārtējā Latvijas pašvaldību savienības organizētā iknedēļas attālinātā pašvaldību tikšanās ar vakcinācijas projekta nodaļas vadību. Galvenais sarunu akcents bija vērts uz to, kā kāpināt vakcinācijas procesa gaitu tieši Latgales reģionā, piedāvājot mobilo izbraukumu punktu organizēšanu pašvaldību teritorijās.

Noklausoties prezentāciju, kurā atspoguļojās visu Latgales pašvaldībās vakcinēto iedzīvotāju skaits, jāteic, ka bija ļoti patīkami Balvu novadu saskatīt pirmajā vietā. Tāpēc pašvaldības vārdā izsaku vislielāko paldies tieši mūsu ģimenes ārstiem, kuri nesavtīgi veic savu darbu un kopā ar komandu nodrošina raitu vakcinācijas gaitu novada iedzīvotājiem. Nozīmīgs resurss vakcinācijas procesā ir Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība, kurā strādā gan vakcinācijas kabinets, gan mobilā izbraukumu brigāde. Liels paldies slimnīcas vadībai, dakterei Drubiņai un vakcinācijas procesā iesaistītajiem mediķiem.

Pārrunājot vakcinācijas gaitu ar ģimenes ārsti Līgu Kozlovsku un dakteri Drubiņu noskaidroju, ka gaidīšanas rinda visbiežāk ir viena līdz divas nedēļas, ja vien iedzīvotājs nav izvēlējies sev citu vakcinācijas laiku. Daktere Drubiņa atzina, ka arī slimnīcas vakcinācijas kabinetā pieteikšanās notiekot lēzeni un vienmēr potēšanas kalendārā ir kāda brīva, neaizpildīta vieta. Tas nozīmē to, ka šobrīd mūsu resursi ir pietiekami, lai apmierinātu iedzīvotāju vēlmi saņemt vakcīnu pret Covid-19 vīrusu.

Pašvaldība no savas puses ir informējusi ģimenes ārstus, ka spēj palīdzēt ar transportu, ja tas ir nepieciešams nokļūšanai pie pacienta uz mājām. Arī iedzīvotāji var vērsties pašvaldībā pēc palīdzības, ja paši nevar nokļūt uz vakcīnas saņemšanas vietu.

Ņemot vērā to, ka tuvojas vasara un mediķiem sāksies atvaļinājumu laiks, sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu esam gatavi iesaistīties arī viņu piedāvātajā izbraukumu vakcinācijas procesa organizēšanā, ja ģimenes ārsti saskatīs, ka tas ir nepieciešams.

Pašvaldība novērtē iedzīvotāju aktivitāti un vēlmi vakcinēties, jo tas ir vienīgais ceļš, kā mēs visi kopā pēc iespējas ātrāk atgriezīsimies ierastajā dzīves ritmā. Tāpat aicinu visus tos novada iedzīvotājus, kuri vēl nav izlēmuši, nebaidīties un vakcinēties! Tas pasargās ne tikai no iespējas smagi saslimt, bet ļaus sagaidīt ciemos savus bērnus, mazbērnus un draugus, kas vasarā ir tik pašsaprotami un nepieciešami.

Pieteikties vakcīnai var pie sava ģimenes ārsta, www.manavakcina.lv vai zvanot pa tālruni 8989.

Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece, Anita Petrova