Balvu novada iedzīvotājus aicina izteikt viedokli par jauno novada ģerboni

Balvu novada iedzīvotāji, mums ir svarīgi zināt, ko jūs vēlētos redzēt jaunajā Balvu novada ģerbonī!
Lai veicinātu Balvu novada atpazīstamību un vienotu vizuālā tēla veidošanu, kā arī Balvu novada iedzīvotāju piederības sajūtu novadam, Balvu novada pašvaldība organizē ideju konkursu “Par Balvu novada ģerboņa izveidi”.
Līdz 1.oktobrim aicinām ikvienu – fizisku, juridisku personu vai personu grupas – iesūtīt idejas, kādam būtu jāizskatās jaunajam Balvu novada ģerbonim.
Konkursa ideja jānoformē brīvā formā, neaizmirstot pievienot iesniedzēja vārdu, uzvārdu, e-pastu un telefona numuru:
• ģerboņa idejas apraksts teksta veidā;
• ģerboņa idejas attēlojums, izmantojot jebkādu vizuālās mākslas izteiksmes līdzekli (zīmulis, flomāsters, guaša, tuša, datorgrafika, u.tml.), pievienojot klāt nelielu aprakstu.
Konkursa piedāvājumu var iesniegt:
• elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi iluta.jaunzeikare@balvi.lv;
• personīgi iesniedzot Balvu novada pašvaldībai;
• nosūtot pa pastu Balvu novada pašvaldībai.
Sīkāka informācija un konkursa nolikums skatāms bit.ly/gerbonis!