Balvu novada ārkārtas izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē vienojas par Sporta centra izveides ideju

27.jūnijā, Balvu Kultūras un atpūtas centrā uz Ārkārtas izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdi pulcējās domes deputāti, domes un pašvaldības vadības pārstāvji, sporta skolu vadītāji un sporta jomas speciālisti, lai diskutētu par tautas sporta jomas organizāciju saistībā ar jaunizveidojamās Izglītības un sporta pārvaldes struktūru.

Tautas sports ir aktivitātes, kuras jāorganizē jaunajā novada teritorijā un kurās var piedalīties jebkurš novada iedzīvotājs. Tas nav profesionālais sports, bet tā ir iespēja uzlabot savu veselību, pilnveidot savu raksturu un jebkurā laikā piedalīties sporta aktivitātēs. To var darīt cilvēki  individuāli, vai piedalīties grupu nodarbības, kuras kāds koordinē vai vada. Tautas sports ir arī dažādi pasākumi, piemēram, ģimeņu sporta spēles, nūjošanas sacensības, dažādi skrējieni, sporta spēles starp uzņēmējiem, pedagogiem, nozarēm, u.tml.

Vairākums sporta jomas speciālistu bija par to, ka tautas sportam ir jābūt atsevišķi no profesionālā sporta, ka jābūt kādam, kurš koordinē un vada jaunizveidotā Balvu novada tautas sporta dzīvi, koordinē dalību dažādās tautas un amatieru sporta sacensībās, čempionātos un turnīros, sadarbojoties ar sporta metodiķiem pilsētās un pagastos, un ka jābūt atsevišķai iestādei, kas nodarbojas ar šo jautājumu risināšanu.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas deputāti, uzklausot speciālistu viedokli, konceptuāli vienojās virzīt jautājumu par Sporta centra izveidi izskatīšanai Balvu novada domes Finanšu komitejā.