Balvos viesojas Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīcas bīskapi, prāvesti un dekāni

Šodien un rīt (17. un 18.08.21.) Balvos, Balvu Kultūras un atpūtas centrā, notiek Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīcas (LELB) Kapitula sēde. Kā informē Kapitula sekretārs Andris Krauliņš, tad iepriekšējā klātienes sēde notika Saldū 2020. gada augustā.

Kapituls savā sēdē atskatīsies uz aizvadīto LELB 28. Sinodi, kas notika Rojā, apspriedīsies par Virsvaldes locekļu – laju ievēlēšanu, garīgā personāla stāvokli un kalpošanas vietu plānu, evaņģēlistu pilnvarām un GASN piemaksām. Tāpat Kapituls uzklausīs īpašuma nozares vadītāja Arņa Buša redzējumu par LELB īpašumu apsaimniekošanas vīziju nākamajam periodam.

Sēdes sākumā Kapitula dalībniekus sveica Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, kurš uzrunas sākumā uzsvēra, ka viņam ir liels gods Balvu pilsētā uzņemt Kapitula dalībniekus, kā arī uzdeva retorisku jautājumu: “Bībelē mēs ļoti bieži citējam skaitļus un uzskatām, ka skaitļi ir ļoti svarīgi, mēģinām tos saprast. Ir tāds svarīgs 40 gadu cikls. Pēdējās dienās baznīcās lasām par Mozu, un viņa dzīves četrdesmit gadu posmu. Arī Latvijā mēs pašlaik izdzīvojam šo 40 gadu posmu kopš brīvības atjaunošanas. Pagājis 31 gads, vēl deviņi. Man jautājums, vai tā ir bīskapu un baznīcas vai politiķu kompetence, vai jūs būsiet tie, kuri mūs izvedīs, vai tie ir politiķi? Šāds ir mans retoriskais jautājums!”

Kapituls vizītes laikā apmeklēs arī Viļaku un ES ārējo robežu, bet 17.augustā plkst.19:00 Balvu Evaņģēliski luteriskajā baznīcā piedalīsies Dievkalpojumā un SOLI DEO GLORIA (Jānis Kurševs (tenors), Pēteris Vaickovskis (pozitīvs), programmā J.S.Baha mūzika).

Kapituls ir vadības institūcija Virsvaldes sastāvā, kurā ietilpst LELB bīskapi, prāvesti un dekāni. LELB ir sadalīta diecēzēs un prāvestu iecirkņos. Prāvests ir iecirkņa mācītāju, palīgmācītāju, neordinēto garīgo darbinieku un draudžu tuvākais priekšnieks un padomdevējs Prāvests ir diecēzes bīskapa pārstāvis iecirknī un iecirkņa pārstāvis Kapitulā. Prāvests arī pārrauga un apmeklē sava iecirkņa draudzes, vada iecirkņa mācītāju konferences un citas tikšanās iecirknī.

Kapitula pārziņā ir garīgo darbinieku kalpošanas jautājumi, Baznīcas komisiju sastāvu apstiprināšana un visi svarīgākie jautājumi, kas saistīti ar Baznīcas un draudžu garīgo dzīvi – ar mācītāju norīkošanu amatā, atsaukšanu no amata, teoloģiskas dabas jautājumu izlemšana utt.  Kapituls pieņem lēmumus LELB Satversmes 84. pantā noteiktajos jautājumos.