LPRAP priekšsēdētājam Sergejam Maksimovam piešķirts Ministru kabineta Atzinības raksts

Sergejs Maksimovs

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra rīkojumu Nr. 804 “Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu” Balvu novada pašvaldības priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs saņems Atzinības rakstu par ieguldījumu Balvu novada un Latgales reģiona attīstībā.

Saskaņā ar rīkojumu Atzinības rakstu pasniegs finanšu ministrs Jānis Reirs, un tas notiks ministra vizītes laikā Latgales plānošanas reģionā (vizītes laiks tiks precizēts).

Sergejs Maksimovs ir iedzīvotāju vidū ļoti cienīts politiķis, Balvu novada pašvaldības priekšsēdētājs (kopš 2021. g.), Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes (LPR AP) priekšsēdētājs (ievēlēts 2021. g., kopš 2009. g. bijis LRPAP padomes loceklis, vēlāk padomes priekšsēdētāja vietnieks), sabiedriski aktīvs pilsonis, 4 bērnu tēvs. Vienmēr aktīvi iesaistījies un pārstāvējis Latgales reģiona intereses nacionālā mērogā, aktīvi piedalījies Saeimas Latgales apakškomisijas sanāksmēs, atbalstot reģiona izglītības iestāžu darbību, kā arī panākot investīciju piesaistei un uzņēmējdarbības attīstībai papildus resursus Latgales programmas ietvaros.

S.Maksimovs ieguvis uzņēmējdarbības vadības izglītību un maģistra grādu sabiedrības pārvaldē.

Jānis Reirs

No 2005. gada S.Maksimovs pildījis Šķilbēnu pagasta priekšsēdētāja pienākumus, bet no 2009. gada, līdz šobrīd ticis ievēlēts Par Balvu novada domes priekšsēdētāju, bijis Viļakas novada mērs.

Būdams Viļakas novada domes priekšsēdētājs, savā novadā atbalstījis infrastruktūras attīstīšanu vietējo uzņēmēju vajadzībām, sakārtojot degradētās teritorijas. Sadarbojoties ar Balvu novadu, tiek ieviesti divi Latgales programmas projekti, kuru ietvaros tiek veikti autoceļu remonti un tiek būvēts angārs investoru piesaistei, izveidota plaša rekreācijas zona Viļakas ezera krastā bijušās Linu fabrikas teritorijā. Kā vietējās pašvaldības vadītājs atbalsta radošu ideju dzīvošanu savā novadā – radīti tūristiem interesanti objekti, piemēram, Viļakas ezera pastaigu laipa. Ir gādājis, lai ceļš līdz Vientuļu robežkontroles punktam būtu sakārtots.

Sergejs Maksimovs sava novada un reģiona un valsts intereses pārstāvējis Eiropas reģionu komitejā, darbojies kā padomes loceklis Eiroreģionā “Pleskava-Livonija”, šobrīd vada LPS Veselības un sociālo jautājumu komiteju.

Kopš  2017.gada 31.janvāra līdz pat šim brīdim Sergejs Maksimovs kā pašvaldības priekšsēdētājs un LPR AP pārstāvis ir deleģēts pārstāvēt Latgales plānošanas reģionu Sabiedriskā transporta padomē (STP), kur nodarbojas ar vienotu reģionālo, vietējo un starppilsētu maršrutu plānošanu, vienotas pieejas nodrošināšanu sabiedriskā transporta pakalpojumu plānošanā, pasūtīšanā, līgumu slēgšanā un valsts budžeta līdzekļu izlietošanā, nodarbojas ar vietējo iedzīvotāju un pašvaldību interešu apzināšanu un pārstāvēšanu Sabiedriskā transporta padomē, kurā pamatojoties uz pasažieru un Latgales plānošanas reģiona pašvaldību ierosinājumiem, regulāri tiek apstiprināti grozījumi maršrutu tīklā, atklājot jaunus reisus un optimizējot esošos atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām.

Sergejs Maksimovs ir sabiedriski aktīvs pilsonis, darbojies kā padomes loceklis, bijis Šķilbēnu Dievmātes Romas katoļu draudzes pilnvarotā persona, iesaistījies dažādos pasākumos, lai komunicētu ar jauniešiem, piemēram “Kafija ar politiķiem”, piedalījies jauniešu NVO sanāksmēs.

Viņš ne vien aicina būt aktīviem, bet arī pats rīkojas. Papildus visās politiskajām un sociālajām aktivitātēm, šobrīd ar savu kuplo ģimeni saimnieko zemnieku saimniecībā “Vējiņi”, māca un rāda darba tikumu saviem četriem bērniem. Ir sportisks, atbalsta veselīgu dzīvesveidu.

Latgales plānošanas reģiona un tā Attīstības padomes kolektīvs sveic Sergeju Maksimovu ar augsto apbalvojumu!