Atbalsta māja “Brīvupes” aicina saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus


Šī gada jūlijā Balvu novadā svinīgi tika atklāta atbalsta māja “Brīvupes”. Savās dzimtas mājās šādu pakalpojumu izveidojusi kanisterapijas speciāliste Ingrīda Supe.

Atbalsta māja “Brīvupes” ir sociālais uzņēmums, kas nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem (FT): kanisterapija, Montesori medicīniskās pedagoģijas nodarbības, nodarbības ar speciālo pedagogu, logopēdijas nodarbības un Minhenes funkcionālā attīstības diagnostika.

“Mēs ar prieku uzņemsim visus, kam ir nepieciešamība, kam ir vajadzība, kurš jūt, ka viņam ir šis pakalpojums nepieciešams – kanisterapija, montesori nodarbības individuāli vai grupās, arī deinstitucionalizācijas projekta ietvaros. Mēs sākam priecāties par to, ka māja šobrīd ir arī reģistrēta Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Durvis ir vaļā, mēs gaidām ikvienu. Un Dora saka, ka nāciet ciemos.”

Lai saņemtu sīkāku informāciju vai pieteiktos kādam no pakalpojumiem atbalsta mājā “Brīvupes”, bērna ar FT, kurš iepriekš tika izvērtēts deinstitucionalizācijas projekta ietvaros, likumiskais pārstāvis var vērsties savas pašvaldības Sociālajā dienestā.

Nodarbības notiek atbalsta mājā “Brīvupes”

“Brīvupes”, Tutinava,

Kubulu pagasts, Balvu novads

Ingrīda Supe: brivupes@inbox.lv, 28330904