AS „Latvijas Valsts meži” konkursa kārtībā piešķir 334 524 eiro ziedojumu 47 NVO iniciatīvām Latvijā

Ziedot.lv, Latvijas Bērnu fonds un Latvijas Samariešu apvienība jau desmit gadus konkursa kārtībā sadala AS “Latvijas valsts meži” ziedojumu. Šogad 334 524,52 eiro ziedojums tiek sadalīts 47 biedrībām un nodibinājumiem no visas Latvijas.

Interese no biedrībām un nodibinājumiem ir ļoti liela, to pierāda pieteikumi, kas teju četras reizes pārsniedz pieejamo ziedojumu. Tika saņemti 127 projekta pieteikumi par kopsummu 1 miljons 104 tūkstoši eiro (1 104 919,71 EUR).

Mērķziedojumu padome, kurā piedalījās pārstāvji no AS “Latvijas valsts meži”, Zemkopības ministrijas, Latvijas Samariešu apvienības, Latvijas Bērnu fonda un Ziedot.lv, novērtēja tās iniciatīvas, kuras pielāgoja savas aktivitātes Covid-19 pandēmijas apstākļiem un esošajai situācija valstī. Diemžēl klātienes nodarbības, ekskursijas, pulcēšanās pasākumi, nometnes, salidojumi un līdzīgi  pasākumi netika atbalstīti. Priekšroka tika dota attālinātu nodarbību īstenošanai, attālinātu komunikācijas programmu apmācībai, labiekārtošanas darbu īstenošanai, āra trenažieru uzstādīšanai, āra darbu terapijai un inovatīvu programmu ieviešanai Latvijā, lai palīdzētu vietējās kopienas iedzīvotājiem.

Nevalstiskās organizācijas īstenos 47 projektus laika posmā no 2021. gada 1. marta līdz 31. decembrim:

  • 14 organizācijas no visas Latvijas īstenos projektus 133 465,36 eiro apmērā;
  • 5 organizācijas no Rīgas un Rīgas reģiona īstenos projektus 23 161 eiro apmērā;
  • 6 organizācijas no Kurzemes īstenos projektus 33 625,98 eiro apmērā;
  • 3 organizācijas no Latgales īstenos projektus 18 721,69 eiro apmērā;
  • 14 organizācijas no Vidzemes īstenos projektus 104 499,70 eiro apmērā;
  • 5 organizācijas no Zemgales īstenos projektus 21 050,79 eiro apmērā.

 Nevalstiskās organizācijas īstenos projektus 4 prioritārajās jomās:

  • Palīdzot bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām, tiks īstenoti 17 projekti par finansējumu 135 821,36 eiro apmērā;
  • Palīdzot sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām, tiks īstenoti 17 projekti par finansējumu 136 424,82 eiro apmērā;
  • Sniedzot atbalstu pensijas vecuma cilvēkiem cienīgam un aktīvam dzīvesveidam, tiks īstenoti 8 projekti par finansējumu 28 093,79 eiro apmērā;
  • Sniedzot atbalstu sabiedrības grupu integrācijai, tiks īstenoti 5 projekti par finansējumu 34 184,55 eiro apmērā.

„Esam gandarīti, ka “Latvijas valsts meži” jau 10 gadus atbalsta svarīgas iniciatīvas Latvijā. Tas liecina par stratēģisku un jēgpilnu sociālās atbildības īstenošanu. Šajā gadā atbalsts sabiedrībai ir īpaši būtisks, jo Covid-19 pandēmijas krīzes skarti ir visi Latvijas iedzīvotāji, bet it īpaši sociāli jūtīgo grupu pārstāvji. Ziedot.lv rūpīgi seko līdzi katra projekta ieviešanai, lai ziedotie līdzekļi tiktu izlietoti mērķtiecīgi un nestu labumu visai sabiedrībai,” uzsver Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta.

Papildu informācija: Ilze Ošāne, Komunikāciju vadītāja, Mob.tālr..: 29400422, e-pasts: ilze@ziedot.lv; www.ziedot.lv